Byli harcerze są z reguły zdrowsi psychicznie

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Przeanalizowano dane z badań nad życiem 10 tysięcy ludzi w całej Wielkiej Brytanii. Jedna czwarta uczestników była harcerzami, którzy są obecnie o 15 % mniej narażeni na zaburzenia lękowe lub zaburzenia nastroju.

 

Wyniki te są szczególnie interesujące ze względu na to, że jest to jedyna grupa zrzeszająca młodzież, która zyskała tak dobre rokowania. Dodatkowo byli harcerze pochodzą z różnych środowisk, co sugeruje mniejszy związek z pozostałymi czynnikami, jak dochód rodziny lub status społeczny.

W badaniach nie udało się ustalić dokładnej przyczyny tego zjawiska. Pojawiają się jednak sugestie, że uczestnictwo w harcerstwie rozwija u młodych osób samodzielność, odporność, zaufanie i pracę zespołową, a także sprzyja aktywności fizycznej i czyni ludzi bardziej otwartymi wobec innych.

„Harcerstwo daje młodym ludziom okazję do rozwijania umiejętności, których będą potrzebować w życiu. Młodzi ludzie mają szansę na rozwój dobrego samopoczucia psychicznego przez całe życie” – wypowiedział się Bear Grylls, Naczelny Skaut Stowarzyszenia Harcerskiego, a także popularna gwiazda telewizyjna.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj