Choroby Parkinsona i Alzheimera powiązane są z jednym enzymem

Kategorie: 

Źródło: Dreamstime.com

Dwie najczęstsze choroby neurodegeneracyjne, choroba Alzheimera i choroba Parkinsona, zdają się być powiązane z działaniem enzymu endopeptydazy asparaginy (AEP). Odkrycie to doprowadziło do powstania nowych leków przeciwko chorobie Parkinsona, które mają być wkrótce testowane. 

 

Cechą charakterystyczną choroby Alzheimera są splątki neurofibrylarne – nieprawidłowe skupiska białek tau w komórkach mózgu. Z chorobą Parkinsona wiążą się z kolei agregacje białka alfa-synukleiny, zwane ciałami Lewy’ego. Zjawiska te zachodzą w innych częściach mózgu dlatego prowadzą do innych objawów. Różnią się także genetycznymi i środowiskowymi czynnikami ryzyka.

Doktor Keqiang Ye z Emory University (Georgia, USA) odkrył związek między dwiema chorobami. Do powstawania nieprawidłowych skupisk białek w obu przypadkach przyczynia się ten sam enzym – AEP. Niszczy on wiązania peptydowe wspomnianych białek i sprawia, że stają się bardziej „lepkie” i podatne na łączenie w większe grupy. Odkrycie to może doprowadzić do efektywniejszych sposobów leczenia. 

 

W komórkach zdrowych mózgów enzym AEP działa wewnątrz lizosomów, gdzie odbywa się rozkład niepożądanych substancji i usuwanie obumarłych części cytoplazmy. W przypadku choroby Parkinsona, AEP znajduje się w całej komórce. Enzym rozkładając białka poza lizosomem pozostawia po sobie odpady, które następnie formują się w ciała Lewy’ego.

Nasuwa to przypuszczenie, że w leczeniu chorób Alzheimera i Parkinsona pomocne mogą się okazać inhibitory AEP. Istnieje jednak ryzyko, że wpłynie to negatywnie na działanie lizosomów w komórkach mózgu. Przeprowadzono już badania na zwierzętach cierpiących na schorzenia podobne do choroby Alzheimera. Chociaż testy wypadły dobrze, historia porażek w adaptowaniu leków działających w przypadku zwierząt na potrzeby ludzi nakazuje ostrożność. Zespół pod kierownictwem Keqianga Yu planuje rozpoczęcie podobnych badań w przypadku choroby Parkinsona. Przestrzega jednak, że pozytywny efekt badań nie będzie końcem walki z chorobą, gdzyż istnieją inne enzymy, które mogą powodować podobne problemy z białkami.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj