Co WHO oferuje polskim lekarzom i pacjentom?

Kategorie: 

Źródło: Dreamstime.com

Niewielu polskim pacjentom, a często nawet lekarzom znana jest Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF. Czym jest ten system, kto jest odpowiedzialny za jego powstanie, a przede wszystkim - co oferuje?

 

ICF to jeden z wielu systemów, które zostały opracowane i są rozpowszechniane przez Światową Organizację Zdrowia - jedną z najważniejszych agend Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednym z założeń reformy postulowanej przez WHO jest Reforma struktur i procedur organizacyjnych, w ramy której możemy zaliczyć wspomnianą na początku klasyfikację ICF.

 

Klasyfikacja ta jest niezwykle bogatą bazą wiedzy na temat zdrowia, systemu opieki zdrowotnej, ale także szerokiego spektrum danych na temat zdrowotności całych populacji i społeczeństw. Wyróżnić możemy 2 podstawowe filary, na których opiera się ICF - informacje o zdrowiu oraz informacje o dziedzinach i stanach ze zdrowiem powiązanych.

 

Te dwa ogromne agregaty pojęć i wiedzy pozwalają na systematyzację działań w obrębie opieki zdrowotnej zarówno w przypadku indywidualnej oceny i diagnozy lekarskiej, w obszarach gromadzenia informacji zdrowotnej oraz jej przekazywania zaangażowanym podmiotom - pacjentom, lekarzom, a także ubezpieczycielom - jak również zbieranie danych statystycznych na temat szerokiego spektrum informacji zdrowotnej całej wyróżnionej populacji.

 

Wspomniane funkcjonalności niezwykle transparentnie przekładają się zarówno na podwyższenie jakości i przejrzystości informacji przekazywanej pacjentowi, a także na ujednolicenie danych na temat pacjenta innym specjalistom oraz firmom ubezpieczeniowym, również zaangażowanym w ten proces.

 

Jak w praktyce pomaga ICF w tych obszarach?

 

Po pierwsze, oferuje bazę językową, która ze względu na swoją jednolitość, ale i wysoki poziom specjalizacji pojęciowej pozwala na wydawanie jasnych i precyzyjnych diagnoz lekarskich. To przekłada się na usprawnienie całego procesu hospitalizacji pacjenta - inny specjalista, używając diagnoz swoich kolegów w innym obszarze leczenia ma unormowany, jasny, ale przede wszystkim niezwykle precyzyjny opis historii choroby i przedsięwziętych działań.

 

Po drugie, ICF stwarza możliwość kodowania informacji medycznej i sprawną integrację z systemami informatycznymi, będących w użyciu szpitali i przychodni, a także indywidualnych praktyk lekarskich. Dzięki temu dane pacjenta są przechowywane w bezpiecznej, ale poukładanej bazie danych, do której dostęp mają zainteresowane strony.

 

Po trzecie, Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonalności i Zdrowia daje bogatą bazę danych statystycznych, które w ujęciu makro mogą służyć za wskazówki do ulepszania całego organizmu, jakim jest powszechna służba zdrowia.

 

ICF Klasyfikacja

 

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj