Częstotliwość występowania udarów u mężczyzn znacząco spada

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

Częstotliwość występowania udaru mózgu w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła się w ostatnich latach i chociaż to dobra wiadomość, nowe badania sugerują, że może to być przede wszystkim pozytywna informacja dla mężczyzn.

 

Badania, opublikowane 9 sierpnia 2017 r. w „Neurology”, czasopiśmie medycznym Amerykańskiej Akademii Neurologii,wykazały, że podczas gdy odsetek występowania udarów mózgu spadł u mężczyzn, to wskaźnik ten pozostał taki sam u kobiet.

„Przez wiele lat kobiety miały niższy ogólny wskaźnik częstości występowania udaru mózgu niż mężczyźni, ale obecnie to mężczyźni wydają się wypadać lepiej w statystykach. Zmniejszenie częstotliwości udaru mózgu jest oczywiście dobre, ale zastanawiające jest, dlaczego wskaźniki u kobiet nie spadają z takim samym natężeniem.” – powiedziała autorka badania, dr Tracy E. Madsen.

Ostatnie dane z Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wskazują, że udar mózgu spadł do piątej pozycji głównych przyczyn śmierci u mężczyzn, ale nadal pozostaje czwartą główną przyczyną śmierci kobiet.

 

W badaniu naukowcy zgromadzili dane dotyczące osób dorosłych, które doznały udaru w latach 1993-2010, w pięciu regionach w południowo-zachodniej części stanu Ohio oraz północnym Kentucky.

 

Naukowcy stwierdzili, że ogólne wskaźniki udaru mózgu znacznie spadły u mężczyzn, ale nie u kobiet. W przypadku mężczyzn wskaźnik ten wynosił 263 udarów na 100 000 mężczyzn na początku okresu kontrolnego do 192 na 100 000 na końcu tego okresu. W przypadku kobiet wskaźnik ten wynosił od 217 udarów na 100 000 kobiet do 198 na 100 000, co nie jest znaczące statystycznie.

Biorąc pod uwagę rodzaje udaru, naukowcy ponownie stwierdzili, że odsetek udarów niedokrwiennych, spowodowanych brakiem przepływu krwi do mózgu przez zakrzepy lub zablokowane tętnice spadł u mężczyzn, ale nie u kobiet. Ilość mężczyzn spadła z 238 na 100 000 osób do 165 na 100 000 osób. Dla kobiet wskaźnik ten wynosił od 193 na 100 000 osób do 173 na 100 000 osób, co ponownie nie miało znaczenia statystycznego. W przypadku udaru krwotocznego, wyniki dla obu płci pozostały bez większych zmian.

 

Ograniczenia w badaniach nie obejmują informacji na temat czynników ryzyka, które częściej występujące u kobiet. Między innymi są to migrena i stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych. 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj