Czy choroba zawsze wygląda tak samo? Podział i rodzaje schizofrenii

Kategorie: 

internet

Schizofrenia to jedna z najczęstszych a zarazem najcięższych chorób psychicznych. Dotyka przeważnie ludzi młodych - około połowa zachorowań rozpoczyna się przed 30. rokiem życia.

 

Objawy składające się na obraz kliniczny schizofrenii można podzielić na „pozytywne” tj. omamy i urojenia, oraz objawy „negatywne”, przejawiające się wycofaniem z dotychczasowych aktywności i relacji, izolacją, utratą zainteresowań, któremu może towarzyszyć uczuciowe zobojętnienie a nawet brak możliwości wyrażania i przeżywania emocji.

 

Wyróżnia się kilka postaci schizofrenii – katatoniczną, hebefreniczną, niezróżnicowaną, prostą, rezydualną oraz paranoidalną – najczęstszą z nich.

 
Schizofrenia paranoidalna - „typowy” obraz schizofrenii
Schizofrenia paranoidalna stanowi najbardziej „typową” manifestację choroby. Charakterystyczne dla tej postaci jest występowanie omamów słuchowych (chory słyszy obce głosy) oraz urojeń. Z reguły są to urojenia prześladowcze lub odsłonięcia czy oddziaływania (chory jest przekonany, że ktoś lub coś kontroluje jego myśli i działania - w przypadku urojeń oddziaływania oraz że jego myśli są bez jego udziału przekazywane innym osobom - urojenia odsłonięcia).
 
Schizofrenia katatoniczna - najcięższa z postaci choroby
Najcięższą z postaci schizofrenii, będącą jednocześnie jednym ze stanów zagrożenia życia w psychiatrii jest schizofrenia katatoniczna. Ten typ choroby charakteryzuje się zaburzeniami napędu psychoruchowego od zahamowania, aż po pobudzenie. Kontakt z pacjentem jest znacznie utrudniony a wszelkie popędy determinujące podstawowe potrzeby jak np. odżywanie- zaburzone.
 
Schizofrenia hebefreniczna
Kolejny typ schizofrenii - hebefreniczna jest przykładem, że choć objawy psychotyczne są bardzo częste w schizofrenii, a wręcz niekiedy utożsamiane z tą chorobą, nie zawsze występują, bowiem w tym przypadku omamy i urojenia należą do rzadkości, natomiast dominują objawy o charakterze afektywnym, czyli zaburzenia nastroju, czy sztywność emocjonalna.
 
Schizofrenia prosta - schizofrenia bez objawów psychotycznych
W schizofrenii prostej objawy psychotyczne w ogóle nie występują. Ta postać określana jest przede wszystkim przez objawy negatywne. Jednak przez niektórych psychiatrów rozpoznanie tego typu choroby jest podważane i np.w klasyfikacji DSM (amerykański wykaz zaburzeń psychicznych), schizofrenia prosta nie figuruje.
 
Schizofrenia rezydualna
Schizofrenia rezydualna z kolei, to stan, w którym nie obserwuje się objawów schizofrenii, ale w przeszłości objawy te występowały. Dodatkowo, by móc postawić diagnozę schizofrenii rezydualnej konieczne jest wystąpienie w ciągu ostatnich 12 miesięcy minimum czterech objawów negatywnych.
 
Schizofrenia niezróżnicowana
Pozostaje jeszcze schizofrenia niezróżnicowana - ten typ choroby nie spełnia kryteriów dla powyższych postaci schizofrenii, jednak warunki ogólne konieczne dla rozpoznania schizofrenii są zrealizowane.
 
Podsumowując, obraz kliniczny schizofrenii może mieć wiele różnych manifestacji a rozpoznanie niejednokrotnie jest trudne i podlega korekcji w czasie trwania choroby.
 
Więcej informacji na temat schizofrenii na stronie: http://zdrowiepsychiczne.pl/
 
 
 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj