Czy niewidomi wyrażają swoje emocje w taki sam sposób jak ludzie widzący?

Kategorie: 

Źródło: http://pixabay.com

Mimika pełni ważną rolę w interakcjach międzyludzkich. Strach, radość, złość – wszystkie emocje są przez nas artykułowane i wyrażane dzięki uniwersalnym gestom. Od małego dzieci uczą się rozpoznawać emocje w ten sposób. Jak jednak ta kwestia wygląda u osób niewidomych od urodzenia?

 

Naukowcy Uniwersytetu Genewskiego przeanalizowali 21 badań naukowych przeprowadzonych pomiędzy 1932 a 2015 rokiem, by znaleźć odpowiedź na to pytanie. Wyniki ich poszukiwań zostały opublikowane w czasopiśmie „Psychonomic Bulletin & Review”.

Zespół prowadzony przez profesora Edouarda Gentaza z Uniwersytetu Genewskiego przeanalizował 21 przypadków wyrażania emocji przez osoby niewidome od urodzenia. Profesor Gentaz odkrył, że od lat 30 XX wieku aż do lat 80., naukowcy obserwowali głównie niewidome dzieci odkrywając, że ich wyrażanie emocji jest podobne do tego, które występuje u dzieci widzących. Udowadniało to uniwersalny charakter emocji. Jednak ta metoda była wciąż mocno zależna od subiektywnego spojrzenia badaczy.

 

W latach 80 XX wieku pojawiły się nowe możliwości badawcze, polegające na analizie ruchu mięśni twarzy. Odkryto ciekawą zależność – kiedy niewidoma osoba odczuwała jakieś emocje spontanicznie, jej reakcje były bardzo podobne do tych, które okazują ludzie widzący. Jednak kiedy poproszono ją o pokazanie jakiejś emocji – napotykała ona problem. Gesty były pokazywane w inny sposób lub z przesadną mimiką.

Naukowcy przeanalizowali również zachowania zawodników Olimpiady i Paraolimpiady z 2004 roku. Niewidomi i widzący zawodnicy przedstawiali emocje w zaskakująco podobny sposób, włączając w to radość, smutek, a nawet wymuszony uśmiech po zajęciu drugiego, czy trzeciego miejsca.

Profesor Gentaz dodał: „Fakt, że te same mięśnie pracują przy spontanicznym wyrażaniu emocji u ludzi niewidomych i widzących może być kolejnym dowodem na uniwersalność emocji. Jest to rzecz, z którą się rodzimy, a nie nabyty nawyk, czy imitowanie czyiś zachowań.”

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj