Dlaczego antydepresanty nie działają na niektóre osoby?

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Jedną z głównych przeszkód w leczeniu depresji jest problem z dopasowaniem odpowiednich leków dla pacjenta. Funkcjonowanie ludzkiego mózgu wciąż jest dla nas wielką tajemnicą, a każdy człowiek, mimo cierpienia na tę samą chorobę, stanowi zupełnie odrębny przypadek. Naukowcy są jednak zdania, że być może udało im się ustalić chociaż to, dlaczego antydepresanty nie zawsze pomagają.


Większość przypadków depresji leczy się objawowo, w postaci psychoterapii oraz leków przeciwdepresyjnych, takich jak selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Jednak tylko 1/3 pacjentów czuje się lepiej po przepisanych lekach – często leczenie polega na wielu próbach różnych leków i znacznie rozciąga się w czasie.

 

Nie ma jednego uniwersalnego podejścia do leczenia depresji i nie można w żaden sposób przewidzieć, czy konkretne leczenie zadziała dla danej osoby. Dlatego też najbardziej skuteczną metodą są próby i błędy, aż do znalezienia dopasowanego leku.

 

Jednym ze sposobów ułatwiających dopasowanie leku dla pacjenta może być identyfikacja biomarkerów, które decydują, czy dana osoba zareaguje na określone leki. Mimo, że koncepcja ta wydaje się być obiecująca, póki co trudno ją zrealizować. 

Po pierwsze, różnice pomiędzy mózgami poszczególnych pacjentów są gigantyczne, po drugie zawsze istnieją tak zwane czynniki środowiskowe, czyli zdarzenia z życia pacjenta, które wpłynęły na jego stan. Kolejne utrudnienia to zróżnicowania w wieku, płci oraz genetyce osób chorych.

 

Naukowcy starają się rozwiązać ten problem, badając działanie leków przeciwdepresyjnych na gryzoniach. Ostatnio odnotowano spore postępy, ponieważ identyfikacja odpowiednich biomarkerów u myszy skutkowała dopasowaniem leków z dokładnością 76%. Ponadto, zdołano wyodrębnić kluczowy receptor glukokortykoidowy, który odgrywa najważniejszą rolę w kształtowaniu się reakcji organizmu pacjenta na wdrożone leki.

 

Identyfikacja biomarkerów, które prognozują wyniki leczenia danej osoby pozwoliłaby nie tylko wyeliminować dodatkowe koszty dla pacjenta, ale także inne, często trudne konsekwencje metody prób i błędów w przepisywaniu leków przeciwdepresyjnych. Doświadczenia na myszach mogą w niedalekiej przyszłości posłużyć za wzór do opracowania nowych metod leczenia ludzi.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Skomentuj