Dlaczego ludzie kichają podczas patrzenia na Słońce?

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Zaskakująco duża liczba ludzi posiada dziwne reakcje odruchowe, gdy doświadczają nagłego wzrostu natężenia światła. Należy do nich na przykład kichanie, które do dzisiaj pozostaje swojego rodzaju zagadką.

 

Niemniej jednak, według teorii, kichanie z powodu wystawienia na promienie słoneczne może być spowodowane przez drobne usterki w nerwie trójdzielnym. Jeden z największych nerwów czaszkowych, niesie informacje sensoryczne do odrębnych oddziałów w całej twarzy poniżej oczu, do nosa, ust oraz szczęki.

Kichanie w wyniku patrzenia na słońce może być więc zaburzeniem, wynikającym ze stymulacji przez nerw trójdzielny błony śluzowej w jamie nosowej. Kolejna teoria głosi, że jasne światło, które powoduje zwężanie się źrenic w gałkach ocznych, ma także przypadkowy wpływ na nerwy, które monitorują przepływ śluzu w nosie. Mózg myli sygnał, co prowadzi wtedy do kichnięcia.

Sugeruje się także, że zjawisko to może być ewolucyjną pozostałością po naszych przodkach. Podczas mieszkania w zatęchłych jaskiniach i paleniu ognisk, generujących dym, kichnięcie mogło być szansą na oczyszczenie dróg oddechowych z patogenów oraz ciał obcych. Warto jednak dodać, że są to tylko spekulacje. Niezbite uzasadnienie pozostaje wciąż nieznane.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Skomentuj