Gen Alzheimera odgrywa ważną rolę w IQ dziecka

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Instytut National Aging w Stanach Zjednoczonych podaje kilka oficjalnych przyczyn choroby Alzheimera. W wyniku najnowszych badań ustalono korelację między mutacją prekursorowego białka amyloidu (APP), a zdolnościami intelektualnymi u dzieci.

 

Nowe badanie przeprowadzone przez dr Tatyanę Zayats oraz jej współpracowników z Centrum ds. Zaburzeń Neuropsychiatrycznych University of Bergen w Norwegii zidentyfikowało powiązania między APP a zaburzeniami funkcji poznawczych u dzieci. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Journal of Alzheimer’s Disease.

 

Naukowcy badali punkty IQ oraz markery genetyczne u ponad 5 tysięcy dzieci. Następnie badano także zmiany sekwencji DNA u 17 tysięcy dorosłych z chorobą Alzheimera, porównując je z 37 tysiącami DNA zdrowych osób. 

Odkryto, że zmienność złożonych genów kompleksu ARC (regulatora plastyczności synapsy) jest silnie powiązana z IQ u dzieci. Dodatkowo, zmienność ta koduje APP, powodujący chorobę Alzheimera.

 

Korelacja między inteligencją a predyspozycjami chorobowymi została już wcześniej wykazana, a nadprodukcja amyloidu jest zauważalna w przypadku zarówno choroby Alzheimera, jak i zespołu Downa. Naukowcy planują dalsze badania nad korelacją między genami a funkcjami poznawczymi zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Takie badania mogą przyczynić się do opracowania skutecznego leczenia zaburzeń związanych z funkcjami poznawczymi u ludzi.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Skomentuj