Jak autentyczne są wspomnienia fotograficzne?

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Od czasu wynalezienia fotografii ludzie zaczęli używać fotograficznych metafor, dotyczących zapamiętywania. Czy jednak da się przechowywać wspomnienia w postaci fotografii?

 

Każdy doświadczył emocjonujących wydarzeń, osobistych lub ze świata, dla których, nawet po latach, wspomnienia wydają się tak żywe i szczegółowe, jak na fotografii. Jednak badania pokazują, że takie wspomnienia są dalekie od pamięci fotograficznej.

Wyniki badań wykazały, że z czasem wspomnienia (nieświadomie dla ich posiadaczy) tracą znacznie na szczegółach oraz pojawia się w nich wiele nieścisłości. Istnieją jednak przypadki osób, które posiadają niesamowitą pamięć autobiograficzną, mogąc szczegółowo zapamiętać każdy dzień życia ze swojego dzieciństwa, niestety trudno zweryfikować ich prawdziwość. Naukowcy wyjaśniają, że nie jest to wynikiem opracowania konkretnej techniki, a raczej indywidualną zdolnością.

Mimo wszystko, pamięć dotyczącą osobistych wspomnień trudno nazwać fotograficzną. Brakuje w tym przypadku przede wszystkim obiektywizmu, a zapamiętane wydarzenia są często nacechowane subiektywnymi odczuciami, które zniekształcają rzeczywistość.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj