Jak leczyć uzależnienie?

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Uzależnienie to nabyty stan zaburzenia fizycznego oraz psychicznego, mogącego powodować poważny uszczerbek na zdrowiu. Aby przerwać cykl uzależnienia, konieczne jest podjęcie odpowiedniego leczenia, a także wprowadzenie zmian w swoim postępowaniu, już na całe życie. Jakie kroki należy podjąć, aby rozpocząć leczenie uzależnienia?

 

Pierwsze kroki

Pierwszym krokiem w leczeniu uzależnienia jest zaprzestanie zażywania substancji, która nas uzależniła. Dopiero wówczas nabędziemy odpowiedniej świadomości i będziemy w stanie dostrzec negatywny wpływ uzależnienia na nasze życie. Wówczas możemy rozważyć szeroką gamę opcji leczenia.

 

Dla większości ludzi leczenie uzależnienia trwa przez całe życie, co bywa problematyczne. Co więcej, sposoby leczenia mogą zmieniać się wraz z upływem czasu i należy je dostosowywać do bieżącej sytuacji, w której się znajdujemy. Typowe formy leczenia to przede wszystkim początkowe leczenie ambulatoryjne, wdrożenie psychoterapii, uczęszczanie do grup samopomocy oraz stosowanie leków.

 

Detoks

Odtruwanie jest zwykle pierwszym krokiem w leczeniu uzależnienia. Obejmuje ono usuwanie szkodliwej substancji z naszego organizmu. W znacznej większości przypadków stosuje się leki zmniejszające objawy odwykowe. Jeśli dana osoba jest uzależniona od więcej niż jednej substancji, tym bardziej potrzebuje leków, aby lepiej przejść przez początkowy etap odwyku.

Terapie behawioralne

Warto rozważyć uczestnictwo w terapii indywidualnej lub grupowej, w zależności od potrzeb danej osoby. Zwykle początek leczenia jest intensywny, jednak z czasem liczba godzin terapeutycznych ulega zmniejszeniu, w miarę poprawy stanu zdrowia pacjenta.

 

Różne rodzaje terapii obejmują:

- terapię poznawczo-behawioralną, która pomaga ludziom rozpoznać i zmienić utrwalony sposób myślenia, który ma związek ze stosowaniem substancji uzależniającej,

- wielowymiarową terapię rodzinną, mającą na celu poprawę funkcjonowania rodziny osoby z zaburzeniami,

- rozmowy motywacyjne, które maksymalizują gotowość pacjenta do zmiany i dostosowania swoich zachowań do podjętego postanowienia,

- porady dla osób uzależnionych wspierające inne metody leczenia.

 

Długotrwałe terapie mogą pomóc osobie uzależnionej w odczuwaniu mniejszej izolacji społecznej. Zwykle takie formy leczenia są bardzo skuteczne i pacjenci uczęszczający na terapie potrafią wytrwać w trzeźwości.

 

Leki

Początkowo osoby uzależnione mogą przyjmować leki w sposób ciągły. Najczęściej stosuje się je w celu poradzenia sobie z objawami odstawienia. Leki różnią się od siebie w zależności od substancji, od której dana osoba jest uzależniona. Warto wiedzieć, że długotrwałe stosowanie leków zmniejsza chęć powrotu do uzależnienia. Leki nie stanowią jednak kompletnej metody leczenia uzależnień i koniecznie powinna towarzyszyć im psychoterapia.

 

Lekarze podczas przepisywania leków muszą uwzględnić inne możliwe choroby, które posiada pacjent, tj. depresję oraz inne zaburzenia psychiczne mogące być przyczyną lub skutkiem uzależnienia.

 

Ocena: 

1
Średnio: 1 (1 vote)

Skomentuj