Jak rozliczyć PIT 37 za 2018/2019 rok?

Kategorie: 

Źródło: Internet

Deklaracja PIT 37 to jeden z najpopularniejszych formularzy podatkowych, który należy złożyć w przypadku, kiedy zleceniobiorca, pracownik, rencista czy emeryt chce rozliczyć swoje jedyne źródło przychodów za miniony rok. Deklaracja PIT 37 dotyczy tylko i wyłącznie przychodów, które opodatkowane są według skali podatkowej na poziomie 18% i 32%.

PIT-37 do kiedy - termin rozliczenia

Podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu PIT 37, muszą złożyć wypełnioną deklaracje do 30 kwietnia. Jeżeli ostatni kwietnia wypadnie w dzień wolny od pracy, albo też w sobotę, termin złożenia PIT 37 przypadnie w kolejny dzień roboczy.

 

Doliczenie dochodów osób małoletnich

Formularz podatkowy PIT 37 dotyczy wyłącznie osób, które do własnych dochodów nie będą doliczać dochodów, osiągniętych przez małoletnie dzieci. Doliczenie może nastąpić nie tylko przy indywidualnym opodatkowaniu, wspólnym rozliczeniu, ale i przy rozliczeniu jako osoba, która samotnie wychowuje dzieci.

 

Doliczać nie można jednakże dochodów małoletnich dzieci z pracy (umowy o dzieło, umowy zlecenia, pracy nakładczej, czy stosunku pracy), stypendiów, a także dochodów z przedmiotów, które zostały im oddane do własnego użytku. Wtedy możliwe jest nadal rozliczenie podatku na PIT 37, a małoletni będzie musiał złożyć swoją deklarację, którą musi podpisać osoba dorosła.

 

Rozliczenie straty z ubiegłych lat

Deklaracja PIT 37 dotyczy wyłącznie osób, które nie będą obniżać swoich dochodów o straty z ubiegłych lat. Jeżeli straty podlegają doliczeniu, konieczne będzie złożenie innej deklaracji.

 

Rozliczenie razem z małżonkiem

PIT 37 dotyczy małżonków, którzy rozliczają się razem, niemniej oboje muszą spełniać warunki do złożenia tego formularza podatkowego.

Jeśli Twój mąż/żona zajmuje się prowadzeniem działalności, która opodatkowana jest według skali podatkowej, nie będziecie mogli rozliczyć się łącznie na PIT 37. Wspólne rozliczenie na PIT 37 będzie wtedy błędne. Powinniśmy rozliczyć się wtedy na PIT 36.

Błędem będzie także złożenie łącznej deklaracji PIT 37, w wypadku kiedy w roku, za który składane jest rozliczenie, doszło do zawarcia małżeństwa, albo też do rozwiązania wspólnoty majątkowej. Małżonkowie muszą się wtedy rozliczyć samodzielnie, każdy z nich na deklaracji, która będzie odpowiednia.

Miej na uwadze, że odliczenia, które przewidziano w ustawie o PIT, dotyczą w sposób odrębny każdego z małżonków.

Wspólne rozliczenie nie będzie także możliwe, jeśli którykolwiek z małżonków rozliczy się na podstawie podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego, albo też podatku tonażowego.

Wspólne złożenie PIT 37 można złożyć także, kiedy nasz małżonek zamieszkuje w Unii Europejskiej, albo Konfederacji Szwajcarskiej pod warunkiem jednakże, że zostały osiągnięte przychody podlegające opodatkowaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na poziomie conajmniej 75% całkowitego przychodu w danym roku podatkowym i udokumentował miejsce zamieszkania na certyfikacie rezydencji dla celów podatkowych.

Począwszy od 2019 roku, wspólne zeznanie z małżonkiem można wybrać także w przypadku, kiedy do 30 kwietnia złożymy korektę wcześniej przygotowanego zeznania podatkowego. Takie prawo dotyczy także zeznania, które będziemy składać za 2018 rok.

 

PIT 37, a usługa Twój e-PIT

Formularz PIT 37 można wypełnić zupełnie samodzielnie, lub też skontrolować automatycznie wygenerowane zeznanie przygotowane przez ministerstwo finansów, które dostępne jest w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli mamy jakiekolwiek zastrzeżenia do przygotowanej deklaracji, możemy ją edytować i wprowadzić zmiany. Można wprowadzić chociażby zmiany dotyczące odliczeń, czy ulg. Dane zgromadzone w przygotowanej deklaracji mogą zostać wykorzystane również do sporządzenia innych deklaracji, aniżeli PIT 37. Funkcjonalność programu pozwoli zatem nie tylko na wypełnienie, tak jak ma to miejsce na platformie przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, deklaracji PIT 37, ale również na wykorzystanie zgromadzonych tam danych na poczet przygotowania innych formularzy podatkowych.

 

Rozliczenie podatków przez Internet

Twój e-PIT to nie jedyny system umożliwiający rozliczenie podatku drogą internetową. Równie przyjazny sposób rozliczania tegorocznego zeznania PIT umożliwia platforma PITax.pl, która daje możliwość wypełnienia PITu za rok 2018/2019 przeprowadzając podatnika, krok po kroku, przez proces uzupełniania dokumentu podatkowego.

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Skomentuj