Jakie kryteria zdrowotne łączą osoby, które zmarły na COVID-19?

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Naukowcy przeanalizowali dokumentację medyczną 85 osób, które zmarły na COVID-19 we wczesnym stadium epidemii koronawirusa w Wuhan. Analiza badawcza wykazała, że zdrowie zdecydowanej większości tych pacjentów charakteryzowało się kilkoma wspólnymi cechami.

Zespół naukowców pochodzących z ośmiu instytucji w Chinach i Stanach Zjednoczonych, w tym Szpital Generalny Chińskiej Ludowej Armii Wyzwolenia w Pekinie oraz Uniwersytet Kalifornijski, sprawdził dane medyczne na temat 85 pacjentów, którzy zmarli na COVID-19. Każdy z pacjentów doznał ostrej niewydolności wielu narządów, trafiając do szpitala w stanie ciężkim.

Wszystkie osoby, których dokumentację medyczną wykorzystano w badaniu, trafiły w okresie od 9 stycznia do 15 lutego do szpitali w miejscowości Hanan oraz Wuhan. Większość z nich stanowili mężczyźni. Naukowcy postanowili sprawdzić, czy i jakie choroby przewlekłe równolegle posiadali pacjenci. Postanowiono także dowiedzieć się, jakie objawy wykazywali zaraz po zarażeniu koronawirusem. Sprawdzano również informacje z badań laboratoryjnych oraz tomografii komputerowej.

Okazało się, że z wybranej próby badawczej, 72,9% osób zmarłych na COVID-19 to mężczyźni z medianą wieku wynoszącą 65,8 lat i chorobami przewlekłymi, takimi jak nadciśnienie, choroba wieńcowa serca oraz cukrzyca. Największa liczba zgonów dotyczyła mężczyzn powyżej 50. roku życia, którzy cierpieli na choroby przewlekłe. Najczęściej zgłaszane przez pacjentów objawy chorobowe to z kolei gorączka, duszności oraz zmęczenie.

Jeśli chodzi o inne, potencjalnie istotne informacje, naukowcy zauważyli, że 81,2% zmarłych pacjentów posiadało bardzo niski poziom białych krwinek we krwi. Odpowiadają one za zwalczanie infekcji. Spośród powikłań, których doświadczyli pacjenci podczas hospitalizacji, odnotowywano przede wszystkim niewydolność oddechową, wstrząs oraz arytmię serca.

W ramach leczenia większość pacjentów otrzymywała antybiotyki, leki przeciwwirusowe i glukokortykoidy. Niektórzy otrzymywali także dożylnie immunoglobuliny lub interferon alfa-2b – oba leki stymulujące do pracy układ odpornościowy i wzmacniające reakcję immunologiczną organizmu. Na podstawie obserwacji autorzy badania informują, że w dalszym ciągu trudno stwierdzić skuteczność leków przeciwwirusowych i immunosupresyjnych w stosunku do COVID-19. Wcale nie działają natomiast kombinacje leków przeciwdrobnoustrojowych.

Czas pomiędzy przyjęciem do szpitala a śmiercią pacjentów wynosił średnio 6,35 dnia, co badacze oceniają jako bardzo krótko. Dodatkowo wnioskują, że posiadanie obniżonego poziomu białych krwinek istotnie koreluje z wyższym ryzykiem śmierci na COVID-19. Badacze zachęcają także globalną społeczność naukową do rejestrowania i analizowania wszelkich dodatkowych informacji na temat przebiegu choroby spowodowanej przez koronawirusa w innych częściach świata.

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj