Koty mogą pomóc w leczeniu przewlekłej choroby nerek u ludzi

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Eksperci z Instytutu Medycyny Regeneracyjnej Wake Forest  w Stanach Zjednoczonych badają, w jaki sposób koty z przewlekłą chorobą nerek (PChN, ang. chronic kidney disease, CKD) mogą pewnego dnia pomóc w leczeniu podobnej choroby u ludzi.

 

U ludzi leczenie PChN, czyli choroby, która powoduje, że nerki przestają filtrować krew zgodnie z oczekiwaniami, ma na celu spowolnienie procesu uszkodzenia narządów. Progresja choroby do schyłkowej niewydolności nerek może być śmiertelna, jeśli dializa lub przeszczep nerki nie zostaną wykonane na czas. W samych Stanach Zjednoczonych PChN zdiagnozowano u 37 milionów osób.

 

Amerykańskie Stowarzyszenie Weterynaryjne szacuje, że w kraju jest około 58 milionów kotów, a od 30% do 50% zwierząt w wieku powyżej 15 lat zapada na PChN i nie ma skutecznego leczenia niewydolności nerek u kotów.

 

Zespół naukowców z Instytutu Medycyny Regeneracyjnej Wake Forest postanowił przetestować wpływ komórkowej terapii molekularnej w leczeniu zwłóknienia nerek u kotów. Terapie regeneracyjne z wykorzystaniem komórek macierzystych i frakcji naczyniowych były już wcześniej testowane, ale pobieranie komórek i frakcji komórkowych jest kosztowne, czasochłonne i wymaga zaawansowanych technologii, które nie są dostępne w większości klinik weterynaryjnych.

 

„Stosowanie cząsteczek komórkowych w leczeniu zwłóknienia nerek ma obiecującą alternatywę” - powiedziała dr Julie Bennington, pracownik naukowy instytutu. „Istniejące strategie terapeutyczne obejmują farmakoterapię i terapię dietetyczną w celu spowolnienia postępu choroby i zwiększenia oczekiwanej długości życia”.

 

Podczas badań naukowcy wykorzystali chemokinę CXCL12, która jest syntetyzowana przez różne typy komórek i stymuluje naprawę tkanek. Rekombinowany ludzki CXCL12 jest dostępny w handlu, niedrogi i już wykazał swoją zdolność do zmniejszania zwłóknienia w mysich modelach CKD. Celem tego badania było sprawdzenie bezpieczeństwa, wykonalności i skuteczności wewnątrznerkowego podania CXCL12 u kotów z przewlekłym zwłóknieniem nerek. Wyniki pokazały, że taka iniekcja mogłaby teoretycznie być nowym sposobem leczenia wczesnej fazy PChN z potencjałem do szerszego zastosowania.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Skomentuj