Laseroterapia w zwalczaniu bólu

Kategorie: 

Źródło: Internet

Laseroterapia jest metodą terapeutyczną, która do celów leczniczych wykorzystuje promieniowanie laserowe. W języku angielskim terapia światłem laserowym małej i średniej mocy nazywa się Low Level Laser Therapy (LLLT), w Polsce natomiast  używamy określeń : terapia laserowa, laseroterapia, biostymulacja laserowa.

 

Słowo laser to akronim pochodzący od angielskiej nazwy light amplification by stimulated emission of radiation – wzmocnienie światła przez stymulowaną, wymuszoną emisję promieniowania. Laser jest generatorem światła wykorzystującym zjawisko emisji wymuszonej. W medycynie stosowanie światła ma długą historię, natomiast użycie do terapii promieniowania laserowego jest stosunkowo młodą, ale intensywnie rozwijającą się metodą

Jak działą laseroterapia?

Przechodzenie światła laserowego przez tkankę biologiczną i oddziaływanie na nią uzależnione jest od: rodzaju tkanki – jej struktury, zawartości wody, ilości hemoglobiny i melaniny oraz od parametrów wiązki – długości fali, mocy promieniowania, dawki energii i czasu naświetlania. Po zetknięciu z tkanką promieniowanie laserowe ulega: odbiciu, rozproszeniu, załamaniu, absorpcji (pochłonięciu) i transmisji (przenikaniu, penetracji). Najbardziej korzystne dla biostymulacji laserowej jest promieniowanie z zakresu tzw. ,,okienka optycznego’’ – obejmuje ono promieniowanie o długości fali od 550nm do 950 nm – jest to promieniowanie o największej penetracji. Związane to jest z małymi współczynnikami rozpraszania i pochłaniania dla tych długości fal.

Przepisy odnośnie użytkowania laserów biostymulacyjnych regulują jednoznacznie sprawę środków ochrony osobistej. W trakcie zabiegu zarówno pacjent jak i fizjoterapeuta powinni mieć założone odpowiednie okulary ochronne do laseroterapii. Używanie okularów eliminuje niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku.

Przeciwbólowe działania laseroterapii

Przeciwbólowe działanie światła laserowego jest związane z pobudzeniem procesów metabolicznych w mitochondriach komórkowych. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy możliwe są następujące mechanizmy analgetyczne (zmniejszające ból):

  • Obniżenie przewodnictwa we włóknach czuciowych poprzez ich polaryzację.
  • Zmiany w zakresie przewodnictwa w synapsach. Miejscowy wzrost poziomu serotoniny uwalnianej z płytek krwi powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych, a zmiana stężenia histaminy i heparyny umożliwia poprawę mikrokrążenia – zmniejsza to obrzęki.
  • Pobudzenie wydzielania β-endorfin we włóknach nerwowych i ośrodkowym układzie nerwowym. Endogenne opioidy są 18-30 razy silniejsze od morfiny!

Brak związku z powstawaniem nowotworów

Przyśpieszenie regeneracji tkanek związane jest z aktywacją neoangiogenezy (unaczynienia), która warunkuje prawidłowe gojenie się ran oraz ze wzrostem ciśnienia parcjalnego tlenu w tkankach. Podwyższenie poziomu serotoniny w podwzgórzu przyśpiesza gojenie się ran i owrzodzeń. Następuje stymulacja fibroblastów i zwiększa się produkcja kolagenu -  wzrasta ziarninowanie i obkurczają się blizny. Nie zaobserwowano wzrostu komórek nowotworowych pod wpływem promieniowania laserowego. Podejrzenie choroby nowotworowej jest jednak przeciwwskazaniem do laseroterapii.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Komentarze

Skomentuj