Naukowcy opracowują krople do nosa do leczenia skutków udaru

Kategorie: 

Źródło: ZmianynaZiemi

Przedkliniczne badania na zwierzętach potwierdziły skuteczność stosowania kropli do nosa z peptydem C3a w celu szybkiego powrotu do zdrowia po udarze mózgu. Międzynarodowy zespół naukowców pod kierownictwem Uniwersytetu w Göteborgu opracowuje nową metodę leczenia następstw udaru mózgu. Wykorzystują cząsteczki peptydów składowych C3a rozpuszczone w kroplach do nosa.

 

 

Badanie na myszach wykazało, że leczenie tą metodą przyspiesza proces zdrowienia nawet w przypadkach, gdy terapię rozpoczyna się dopiero po kilku dniach.

 

Naukowcy przeprowadzili dwa niezależne badania skuteczności terapii w Niemczech i Szwecji. W obu eksperymentach eksperci podali połowie myszy po udarze krople do nosa z peptydem C3a (jeden ze składników białka ochronnego C3), a drugiej połowie krople placebo. Naukowcy zaobserwowali powrót aktywności motorycznej, procesów komórkowych i molekularnych w mózgach myszy.

 

Analiza wykazała, że myszy, które otrzymały krople z peptydem, szybciej wracały do zdrowia i miały lepszą funkcję motoryczną po udarze w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto MRI mózgu pokazuje, że ekspozycja na C3a zwiększyła tworzenie nowych połączeń między komórkami nerwowymi.

 

Jednym z ważnych warunków eksperymentu było rozpoczęcie leczenia nie wcześniej niż siedem dni po udarze. Jednocześnie terapia wykazała swoją skuteczność w takich „opóźnionych” stanach. Oznacza to, jak wyjaśniają autorzy pracy, że w dającej się przewidzieć przyszłości możliwe będzie leczenie pacjentów, którzy przebyli udar, ale nie zgłosili się na czas do lekarza, a także tych, którym nie pomagają tradycyjne leki rozpuszczające zakrzepy.

 

Pomimo postępów w opiece doraźnej najczęstsza postać udaru, udar niedokrwienny, nadal jest główną przyczyną długotrwałej niepełnosprawności, w tym upośledzenia mowy i sprawności ruchowej. Pacjenci, którzy nie otrzymają opieki w krótkim czasie, są narażeni na ryzyko powikłań. Specjaliści są przekonani, że zastosowanie nowej metody leczenia rozwiąże ten problem. Poszukują partnera z firm farmaceutycznych do prowadzenia badań klinicznych.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj