Nowe badanie wykazało zwiększone ryzyko e-papierosów dla zdrowia

Kategorie: 

Źródło: ZmianynaZiemi

W ostatnich latach papierosy elektroniczne, często określane jako produkty do waporyzacji, zdobyły popularność, prezentując się jako alternatywa dla tradycyjnych papierosów tytoniowych. Jednakże, ostrzeżenie wydane przez American Heart Association (AHA) podkreśla rosnące zagrożenia dla zdrowia związane z używaniem e-papierosów. W niedawnym oświadczeniu naukowym opublikowanym w czasopiśmie Circulation, AHA zaznacza konieczność dalszych badań nad potencjalnym długoterminowym wpływem e-papierosów na układ sercowo-naczyniowy i płuc.

 

Obecnie dostępne badania ukazują znaczenie głębszego zrozumienia zarówno krótko-, jak i długoterminowych skutków zdrowotnych związanych z używaniem tych urządzeń. Niemniej, w oświadczeniu podkreślono, że niezbędne są bardziej kompleksowe badania, aby zyskać pełniejsze zrozumienie zagrożeń wynikających z korzystania z e-papierosów.

 

Papierosy elektroniczne to bateryjnie zasilane urządzenia, które podgrzewają płynny roztwór lub e-liquid do formy aerozolu, który następnie jest wdychany do płuc. Chociaż większość płynów zawiera nikotynę, substancję silnie uzależniającą o dobrze udokumentowanych negatywnych skutkach zdrowotnych, produkty te mogą także zawierać inne substancje, takie jak tetrahydrokannabinol (THC), psychoaktywny składnik marihuany, oraz różne inne substancje, takie jak metamfetamina, metadon czy witaminy. Oprócz tego, płyny zawierają również środki utrzymujące wilgoć, substancje zapachowe, chłodziwa i metale powstające w grzałce urządzenia.

 

Wnioski naukowe dotyczące e-papierosów zdają się sugerować, że użytkownicy narażeni są na ekspozycję na wiele potencjalnie szkodliwych substancji. Te chemikalia i związki mogą mieć nieznany lub słabo zrozumiany wpływ na zdrowie ludzi. Odkryto, że e-papierosy zawierające nikotynę mogą powodować ostre zmiany parametrów hemodynamicznych, takich jak wzrost ciśnienia krwi i tętna. Nawet bez obecności nikotyny, składniki e-papierosów, zwłaszcza środki aromatyzujące, wydają się stwarzać niezależne ryzyko chorób serca i płuc u zwierząt. Badania in vitro oraz badania ekspozycji ludzi na substancje chemiczne zawarte w e-papierosach również zasugerowały negatywne skutki zdrowotne.

 

W oświadczeniu naukowym zaznaczono ważność rozpoznania klinicznego zwanego uszkodzeniem płuc związanym z używaniem e-papierosa lub produktu do wapowania (EVALI). EVALI zostało zidentyfikowane przez amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom w 2019 r., kiedy to zanotowano gwałtowny wzrost liczby hospitalizacji wśród użytkowników e-papierosów, dochodzący do około 2800 przypadków w okresie krótszym niż rok. Tendencja ta podkreśla brak wiedzy na temat zagrożeń związanych z e-papierosami oraz ich składnikami. W przypadku EVALI jako prawdopodobną przyczynę zidentyfikowano octan witaminy E, używany jako zagęszczacz w niektórych e-liquidach.

 

Dr Jason J. Rose, wolontariusz i przewodniczący komisji ds. oświadczeń naukowych, ostrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z używaniem e-papierosów, wskazując, że „istnieją dowody, iż e-papierosy zawierające nikotynę są związane z ostrymi zmianami wielu parametrów hemodynamicznych, w tym podwyższonym ciśnieniem krwi i tętnem... Negatywny wpływ e-papierosów został wykazany w badaniach in vitro oraz w badaniach osób narażonych na działanie chemikaliów zawartych w tych produktach”.

 

Z uwagi na rosnącą popularność e-papierosów, istotne jest zrozumienie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia związanych z ich używaniem. Oświadczenie naukowe AHA służy jako sygnał alarmowy, wzywając do dalszych badań nad długoterminowym wpływem e-papierosów na układ sercowo-naczyniowy i płuc. W obliczu rosnącej liczby dowodów przemawiających przeciwko tym urządzeniom, priorytetem powinno być zdrowie i bezpieczeństwo publiczne poprzez lepsze zrozumienie ukrytych zagrożeń, które te urządzenia mogą stwarzać.

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj