Opracowano nową metodę leczenia uszkodzeń rdzenia kręgowego

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

Zespół naukowców z Instytutu Fizjologii Pawłowa wraz z kolegami z Uniwersytetu Stanowego w Petersburgu opracował nowe podejście do stymulacji rdzenia kręgowego za pomocą elektrody zamocowanej w tkance kostnej kręgów. Badanie wykazało zależność odpowiedzi różnych mięśni od kręgu, w którym znajduje się elektroda stymulująca.

 

Metoda pozwala na bardziej szczegółowe badanie na zwierzętach wielu aspektów małoinwazyjnej stymulacji rdzenia kręgowego stosowanej w praktyce klinicznej u ludzi. Wyniki można wykorzystać w leczeniu chorób, którym towarzyszy dysfunkcja rdzenia kręgowego i zanik mięśni.

 

Fizjolodzy wiedzą, z którymi częściami rdzenia kręgowego są połączone różne mięśnie i jak można w nich wywołać reakcje. Wykorzystując metodę stymulacji przezkręgowej (przezkostnej), w której elektroda jest zamocowana w kręgach, rosyjscy naukowcy po raz pierwszy szczegółowo zbadali, w jaki sposób skurcze różnych mięśni zależą od kręgu, w którym znajduje się elektroda stymulująca. Wyniki badania mogą pomóc w opracowaniu bardziej selektywnej stymulacji, która będzie ukierunkowana na dokładniejszą aktywację grup mięśni niż istniejące metody.

„Celem pracy było zbadanie selektywności aktywacji mięśni stymulowanych elektrodą znajdującą się w kręgu nad dolnym odcinkiem piersiowym lub lędźwiowo-krzyżowym rdzenia kręgowego” - wyjaśnia jeden z autorów artykułu, dr hab. Laboratorium Fizjologii Ruchów Wsiewołod Lachowiecki.

Praca została opublikowana w czasopiśmie Frontiers in Systems Neuroscience.

Ocena: 

4
Średnio: 4 (1 vote)

Skomentuj