Osoby czytające książki są bardziej empatyczne od pozostałych

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Kingston w Londynie wykazało, że osoby czytające książki są bardziej życzliwe i wyrozumiałe wobec innych ludzi. W badaniu wzięły udział 123 osoby, wypowiadając się na temat ich preferencji względem książek, programów telewizyjnych oraz sztuki.

 

Naukowcy testowali umiejętności interpersonalne uczestników, pytając o ich zachowanie wobec innych, traktowanie uczuć innych osób, rozumienie i szanowanie odmiennych punktów widzenia oraz aktywne pomaganie ludziom.

 

Opierając się na odpowiedziach, odkryto interesujące wyniki. Osoby, które czytają więcej, wykazują bardziej pozytywne zachowania społeczne oraz lepszą zdolność do współczucia ludziom. Z kolei osoby preferujące oglądanie telewizji, mają mniejszą zdolność do współczucia i są bardziej narażone na zachowania antyspołeczne.Badacze twierdzą, że angażowanie się w fikcyjną prozę i komedię może być kluczem do podniesienia zdolności empatycznych człowieka. Stwierdzono, że ludzie, którzy czytają regularnie, są lepiej przystosowani do wczuwania się w sytuację drugiej osoby, co pomaga im rozumieć innych.

 

Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje jednak, czy to lektura czyni człowieka bardziej empatycznym, czy też ludzie empatyczni chętniej czytają książki.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj