Problemy finansowe wyraźnie przyspieszają procesy starzeniowe w organizmie

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Niedawno przeprowadzone badania wykazały, że nawet cztery lata zmagania się z problemami finansowymi mogą skutkować przyspieszonym starzeniem się organizmu. Zwykle osoby posiadające gorszą sytuację materialną wykazują słabsze funkcjonowanie poznawcze, a w ich krwi znajduje się wyższy poziom markerów zapalnych CRP i IL-6.

Starzejące się zachodnie społeczeństwa wymagają ponoszenia większych kosztów opieki zdrowotnej osób w podeszłym wieku, co często okazuje się niemożliwe do zrealizowania. Z tego powodu coraz więcej mówi się na temat tzw. „zdrowego starzenia”, które polega na podejmowaniu działań profilaktycznych przeciw rozwojowi chorób przewlekłych. W wyniku tego naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze przeprowadzili badania mające ustalić, w jaki sposób problemy finansowe mogą wpływać na procesy starzeniowe zachodzące u osób w średnim wieku.

 

Przebadano 5575 osób w średnim wieku, z których 18% doświadczyło ubóstwa w latach 1987-2008. Za słabą sytuację materialną uznano dochody o 60% mniejsze od średniej krajowej. Badano starzenie się uczestników, analizując ich funkcjonowanie poznawcze oraz kondycję fizyczną, np. zdolności wydolnościowe oraz siłowe.

W trakcie badań naukowcy odkryli, że osoby, które przez co najmniej 4 lata żyły w złej sytuacji materialnej, wykazywały znacznie gorszy stan zdrowia, a w pobranych próbkach krwi pacjentów znaleziono wyższy poziom markerów stanu zapalnego. Wysoki poziom CRP i IL-6 jest łączony z wieloma infekcjami i chorobami przewlekłymi, takimi jak nowotwory.

 

Co ciekawe, badacze ustalili, że krótkoterminowe problemy finansowe u osób w młodszym wieku nie miały właściwie żadnego efektu przyspieszającego starzenie się organizmu. Zatem najdotkliwiej trudną sytuację ekonomiczną odczuwały osoby, które przekroczyły już czterdziestkę.

Warto zwrócić uwagę na pewne ograniczenia, które mogły wpłynąć na uzyskane wyniki, niekoniecznie odpowiadające prawdzie. Przykładowo nie brano pod uwagę chorób niezwiązanych z ubóstwem, które mogły wpływać zarówno na złą sytuację materialną, jak i przyspieszone starzenie się organizmu.

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Skomentuj