Rozpoznanie i leczenie odleżyn

Kategorie: 

Źródło: internet

Prawdziwą zmorą osób przewlekle chorych, które cały czas spędzają w pozycji leżącej, są odleżyny. To bolesne rany pojawiające się na skutek długotrwałego nacisku na konkretną partię ciała, co prowadzi do uszkodzenia skóry i tkanek znajdujących się pod nią. Jak opiekunowie osób leżących mogą zapobiegać temu problemowi? I jak leczyć odleżyny, kiedy już się pojawią?

 

Co warto wiedzieć o odleżynach?
Zanim dowiemy się, jak leczyć odleżyny, warto najpierw poznać przyczyny i źródło ich występowania, a także rodzaje.

Jak wspomnieliśmy na wstępie, odleżyna jest wynikiem długotrwałego i jednostajnego nacisku na skórę wywołanym leżeniem przez długi czas w jednej pozycji. Główne przyczyny powstawania odleżyn dzielimy na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne dotyczą wszelkiego rodzaju tarcia i urazów, a także powierzchniowego ucisku, natomiast wewnętrzne mogą wiązać się ze stanem zdrowia osoby chorej. Może chodzić tu o choroby współistniejące, na przykład układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego czy też zaburzeń metabolicznych. Ponadto na powstawanie odleżyn wpływ może mieć również ograniczenia ruchowe, wiek, stan skóry oraz budowa ciała. Odleżyny klasyfikuje się również ze względu na ich głębokość i zaawansowanie.

Klasyfikacja odleżyn

STOPIEŃ I – skóra jest jeszcze nieuszkodzona, ale staje się zaczerwieniona w konkretnym miejscu, które poddane jest uciskowi lub tarciu. Zwykle są to miejsca nad jakąś wyniosłością kostną. W przypadku skóry silnie pigmentowanej zmiana jej koloru może być słabo dostrzegalna.

STOPIEŃ II – dochodzi do utraty części skóry właściwej, a w jej miejsce pojawia się płytkie, otwarte owrzodzenie bez ziarniny, z dnem o odcieniu różowym lub czerwonym. Może też pojawić się na skórze pęcherz wypełniony osoczem.

STOPIEŃ III – widoczna staje się tkanka podskórna, może też pojawić się ziarnina, jednak nie utrudnia ona jeszcze oceny głębokości ubytku tkanki. Mogą też pojawić się drążące tunele wokół rany.

STOPIEŃ IV – to najbardziej zaawansowana faza powstawania odleżyn. Wtedy dochodzi do całkowitej utraty skóry, odsłonięte zostają kości, ścięgna oraz mięśnie. Ziarnina oraz martwica mogą pokrywać już całą ranę lub jej część.

Oczywiście, zanim dojdzie do rozległego rozwinięcia ran, mija sporo czasu, można więc skutecznie zapobiec ich postawaniu i pogłębianiu się. W jaki sposób?

Odleżyny – jak leczyć?
W leczeniu odleżyn kluczową rolę odgrywa odpowiednie zastosowanie przeznaczonych do tego opatrunków. Przy odleżynach I stopnia opatrunek powinien zapewniać optymalne środowisko gojenia, idealnie przylegać do rany oraz odpowiednio zarządzać wysiękiem. By dobrać opatrunek, musimy wziąć pod uwagę ilość wysięku, głębokość rany, obecność objawów infekcji i obecność martwicy, a także lokalizację odleżyny, stan skóry otaczającej ranę oraz narażenie na kontakt z wydalinami.

Przy odleżynach II stopnia opatrunek powinien chronić to miejsce przed dalszym uszkodzeniem, zapewniać wilgotne środowisko do zregenerowania się rany, a także zamknąć środowisko rany i ochrona jej przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak bakterie i inne patogeny.

Przy odleżynach III stopnia celem miejscowego leczenia będzie wypełnienie ubytku i zamknięcie rany, ochrona przed czynnikami zewnętrznymi i zabrudzeniem, a także zapewnienie wilgotnego środowiska potrzebnego do gojenia się rany.

Przy IV stopniu leczenie odleżyn polega na wypełnieniu rany, rozmiękczeniu i usunięciu zalegającej w ranie tkanki martwiczej i oczyszczeniu rany, zamknięciu środowiska rany, zapobieganiu zakażeń i infekcji, kontroli wysięku i stymulacji ziarninowania.

Leczenie połączone z profilaktyką pozwolą na skuteczne usunięcie odleżyn i zapobieganie przed ich ponownym powstaniem. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: http://www.dlaspecjalistow.mojarana.pl/pl/leczenie-ran/odlezyny.
 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj