Szczelinowanie hydrauliczne może zwiększyć występowanie astmy o 50%

Kategorie: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Rig_wind_river.jpg

Wyniki badań opublikowane w Journal of American Medical Association (JAMA) sugerują, że szczelinowanie może przyczynić się do wzrostu liczby przypadków astmy. Choć w badaniu wzięło udział 35000 osób z astmą, Journal stwierdził, że wielkość próby była zbyt mała i nie może być wiarygodna. Zależność będzie potwierdzana w kolejnych badaniach.
 

 
 
Podczas badania, lekarze w Klinice Geisinger w Pensylwanii, w ponad 35 powiatach, przeglądali dziesiątki tysięcy akt pacjentów z astmą z lat 2005-2012. Badania rozpoczęto, gdy szczelinowanie w stanie Pensylwania stało się normą. Wykazały, że astmatycy żyjący w pobliżu większych studni byli o 50 % bardziej narażeni na ataki astmy niż ci, którzy mieszkali dalej, zwłaszcza na etapie przygotowania terenu szczelinowania. Na etapie produkcji, lub gdy obszar szczelinowania był najbardziej aktywny, astmatycy mieli cztery razy częściej łagodne ataki. Łagodne, czyli wymagające podania nowych leków, aby wspomóc kontrolę objawów, ale nie wymagające udzielenia pomocy na oddziale ratunkowym.

"Astma jest złożoną chorobą dotykającą 1 na 11 osób w Wielkiej Brytanii, ale od lat badania nad nią były niedofinansowane, co oznacza, że nadal relatywnie mało o niej wiemy. Wyniki te sugerują, że mieszkanie w pobliżu strefy szczelinowania, może zwiększyć ryzyko ataku astmy, jednak potrzebne są dalsze badania, aby uzyskać jaśniejszy obraz tych połączeń" – powiedział Dan Murphy, który pracuje w Asthma UK i nie brał udziału w badaniu.
 
Przeprowadzone w Pensylwanii badania nie były dokładne, ponieważ używano tylko adresu uczestnika, który podał w momencie rejestracji w przychodni. Nie brano pod uwagę przemieszczania się pacjentów, ani odległości miejsca ich pracy od miejsca szczelinowania. Mogło to przyczynić się do pogorszenia kondycji chorych. Naukowcy mówią, że nie dowodzi to jeszcze związku między szczelinowaniem a astmą i trzeba badać go dalej.
 
 
Źródło: http://beforeitsnews.com/health/2016/07/study-fracking-may-increase-asthma-flare-ups-by-50-2651050.html

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Skomentuj