Tradycyjna medycyna chińska może zmniejszyć liczbę hospitalizacji i zgonów z powodu niewydolności serca

Kategorie: 

Źródło: Pixabay.com

Wyniki nowego badania pokazują, że Qiliqianxin, tradycyjna chińska mieszanka ziół, jest bardzo skuteczna w zmniejszaniu liczby hospitalizacji z powodu niewydolności serca i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia. Podczas ESC 2023 zaprezentowano wyniki dużego badania klinicznego, podkreślając znaczący wpływ tego tradycyjnego chińskiego leku na zdrowie serca.

 

Qiliqianxin składa się z mieszanki 11 różnych ziół, z których każde ma swoje silne właściwości lecznicze. Poprzednie badania wykazały, że cylicyangzyna w połączeniu ze standardowym leczeniem niewydolności serca może zmniejszać stężenie N-końcowego peptydu natriuretycznego typu pro-B (NT-proBNP) i łagodzić objawy niewydolności serca u pacjentów ze zmniejszoną frakcją wyrzutową (HFrEF). Ponadto badania przedkliniczne wykazały jego zdolność do zmniejszania zwłóknienia mięśnia sercowego i przebudowy serca.

 

Badanie QUEST , przeprowadzone w 133 szpitalach w Chinach kontynentalnych i SAR w Hongkongu, miało na celu kompleksową ocenę skuteczności i bezpieczeństwa qiliqiangxin u pacjentów z HFRS. Do badania włączono dorosłych pacjentów z frakcją wyrzutową lewej komory wynoszącą 40% lub mniej i poziomem NT-proBNP wynoszącym 450 pg/ml lub wyższym. Pacjenci ci otrzymywali stałą terapię podstawową przez co najmniej dwa tygodnie przed przystąpieniem do badania.

 

Do analizy włączono 3110 pacjentów, z których połowa otrzymywała cylicyngsynę, a druga połowa placebo jako dodatek do standardowych leków stosowanych w leczeniu przewlekłej niewydolności serca. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była ponowna hospitalizacja z powodu nasilenia niewydolności serca i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.

 

Wyniki średniego okresu obserwacji wynoszącego 18,3 miesiąca wykazały znaczną redukcję pierwszorzędowego punktu końcowego wśród pacjentów leczonych cyliciangsyną. Tylko 25,02% pacjentów w grupie otrzymującej cilicyangsynę osiągnęło pierwszorzędowy punkt końcowy w porównaniu z 30,03% w grupie placebo. Odpowiada to współczynnikowi ryzyka wynoszącemu 0,78, co wskazuje na zmniejszenie o 22% ryzyka hospitalizacji lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów przyjmujących cylicyngsynę.

 

Dalsza analiza wykazała, że ​​ten korzystny efekt zaobserwowano w różnych podgrupach, w tym w różnych grupach wiekowych i poziomach NT-proBNP. Obserwowano to również u pacjentów z inhibitorami receptora angiotensyny/nefrylizyny (ACEI) lub bez nich. Wyniki te wskazują na szerokie zastosowanie i potencjalne korzyści ciliciangsyny u szerokiego grona pacjentów z niewydolnością serca.

 

Oprócz pierwszorzędowego punktu końcowego badanie wykazało również, że cylicyangzyna powodowała większe zmniejszenie stężenia NT-proBNP w surowicy w porównaniu z grupą placebo. To dodatkowo potwierdza wyniki poprzedniego badania pilotażowego i podkreśla korzystny wpływ ciliciangsyny na zdrowie serca.

 

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki tego dużego badania klinicznego wykazują znaczny potencjał cylicyngzyny jako bezpiecznego i skutecznego leczenia niewydolności serca. Jego zdolność do zmniejszania liczby hospitalizacji i zgonów z powodu chorób układu krążenia daje nadzieję milionom pacjentów na całym świecie. Integrując tradycyjną medycynę chińską z nowoczesną praktyką opieki zdrowotnej, możemy otworzyć nowe możliwości leczenia i zarządzania chorobami serca.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Skomentuj