WHO: milion nastolatków rocznie umiera z przyczyn, których można było zapobiec

Kategorie: 

Źródło: Pixabay.com

Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że codziennie dochodzi do 3 000 przypadków śmierci osób będących w wieku dojrzewania. Rocznie dochodzi do 1 200 000 incydentów kończących się zgonem. Raport WHO donosi też, że w 2015 r. aż 855,000 dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat zmarło w biednych krajach afrykańskich oraz w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Liczby mogą szokować, a najbardziej przeraża fakt, że śmierć wynika z czynników, którym można było wcześniej zapobiec.

 

Do najważniejszych powodów śmierci pośród dorastających ludzi należą:

  1. wypadki samochodowe,
  2. zakażenia dolnych dróg oddechowych,
  3. samobójstwo.

Naukowcy dowiedli, że większości przypadków śmierci dało się uniknąć poprzez dobrą edukację zdrowotną oraz efektywnymi usługami pomocy społecznej. Problemy ze zdrowiem psychicznym, użycie niebezpieczych substancji czy złe odżywianie również można było powstrzymać, jednak młodzieńcy nie mieli dostępu do pomocy.

 

Samobójstwo i samookaleczanie się było trzecim czołowym powodem, przez który w 2015 r. doszło do śmierci 67 000 młodzieńców.

Badanie wyjawiło także znaczące różnice w przyczynach śmierci między odmiennymi grupami wiekowymi i płciami.

 

Kres życia spowodowany wypadkami samochodowymi to najczęstsza przyczyna śmierci wśród osób od 10 do 19 roku życia, a chłopcy w wieku od 15 do 19 lat byli w grupie największego ryzyka tego typu tragedii.

 

Dziewczynki w wieku od 10 do 14 lat doświadczały większego ryzyka umierania przez zanieczyszczenie powietrza węwnątrz budynków, natomiast na problemy z ciążą prowadzące do śmierci najbardziej narażone były w wieku od 15 do 19 roku życia.

 

Potrzeby zdrowotne młodzieży wzrastają w krajach kryzysów humanitarnych i podczas zawirowań wtedy, gdy młodzież wcześnie podejmuje problemy takie jak praca, dbanie o rodzeństwo, wczesne małżeństwo lub zajmowanie się prostytucją.

"Poprawa sposobów służenia dorastającym, jakie obecnie stosują systemy zdrowotne to tylko jedna część w procesie polepszenia się ich zdrowia [...] Rodzice, rodziny i wspólnoty są niezwykle istotne, ponieważ mają największy potencjał, by pozytywnie wpłynąć na zachowanie i zdrowie dorastających osób" – zawiadamia Dr Anthony Costello, dyrektor placówki związanej z WHO, zajmujący się sprawami noworodków, dzieci i dorastających.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj