Wielkie badania ostatecznie potwierdziły skuteczność działania antydepresantów

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Naukowcy sądzą, że udało im się wreszcie rozstrzygnąć wieloletni spór na temat skuteczności antydepresantów. W wyniku przeprowadzenia największych jak dotąd badań ustalono, że leki te w większości działają.

 

Podczas badania przeanalizowano dane z wcześniej przeprowadzonych 522 badań z udziałem ponad 116 tysięcy osób. Dzięki temu udało się wyszczególnić 21 leków przeciwdepresyjnych, które są wyjątkowo skuteczne w leczeniu niektórych chorób psychicznych. Przełomowy raport naukowców został opublikowany w czasopiśmie naukowym Lancet.

 

Królewskie Kolegium Psychiatrów z Wielkiej Brytanii stwierdziło, że przeprowadzona przez nie metaanaliza badań dowodzi o skuteczności niektórych leków antydepresyjnych, choć istnieje wiele różnic w ich działaniu. Niemniej jednak udało się wyróżnić najczęściej przepisywane i jednocześnie najbardziej skuteczne leki antydepresyjne, co z pewnością jest dobrą informacją dla pacjentów.

 

Według naukowców, najbardziej efektywne antydepresanty to: agomelatyna, amitryptylina, escitalopram, mirtazapina oraz paroksetyna. Z kolei do najmniej skutecznych substancji należy: fluoksetyna, fluwoksamina, reboksetyna i trazodon.

Autorzy badania sądzą, że ich ustalenia mogą pomóc lekarzom w doborze skuteczniejszego leczenia, jednak nie oznacza to, że każdy pacjent powinien zmienić leki. W badaniu oceniano uśredniony wpływ leków, jednak ich skuteczność może różnić się w zależności od wieku, płci i innych cech poszczególnych pacjentów.

 

Metaanaliza wykonana przez naukowców nie pomogła jednak w rozwiązaniu najważniejszego problemu – jak pomóc pacjentom z depresją oporną na leczenie, u których żaden z 21 leków nie zadziałał.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Skomentuj