Zanieczyszczenie powietrza może wywoływać depresję

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Według oficjalnych statystyk ponad 90% światowej populacji mieszka na obszarach, na których poziom zanieczyszczenia powietrza przekracza normy ustalone przez Światową Organizację Zdrowia. Wiadomo nie od dziś, że zanieczyszczone powietrze wywiera negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Do tej pory, wiązano go z narządami oddechowymi ale wygląda na to, że może powodować nawet choroby psychiczne.


Według naukowców, zanieczyszczenia mogą powodować zaburzenia neuropsychiatryczne. Jest to spowodowane niebezpiecznymi cząstkami stałymi obecnymi w zanieczyszczonej atmosferze. Grupa chińskich i amerykańskich badaczy w swojej pracy, opublikowanej w czasopiśmie PNAS, ustaliła że zanieczyszczone powietrze przyczynia się do upośledzenia funkcji poznawczych, a także zwiększa ryzyko poważnych zaburzeń depresyjnych.

 

Głównym zagrożeniem zanieczyszczonego powietrza jest obecność w nim małych cząstek. Ich zwiększona zawartość w środowisku, wiąże się z pogorszeniem zdolności rozumowania, podejmowania decyzji, a także lękiem i depresją. Dopiero teraz ustalono jak pył zawieszony wpływa na pracę mózgu. Aby się tego dowiedzieć, naukowcy przeprowadzili testy na zdrowych osobach narażonych na stosunkowo silne zanieczyszczenie powietrza. W badaniu wzięło udział 352 mieszkańców Pekinu. Badania naukowców potwierdziły, że narażenie na zanieczyszczenie powietrza przez sześć miesięcy zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych zaburzeń depresyjnych. 

 

Co więcej, zgodnie z przewidywaniami, narażenie na zanieczyszczone powietrze wpływa również na funkcje poznawcze mózgu i zdolność podejmowania dobrych decyzji w sytuacjach stresowych. Aby uzyskać jak najdokładniejsze dane, w procesie eksperymentów naukowcy wykluczyli wpływ płci, wieku i wykształcenia ludzi. W trakcie badań autorom pracy udało się jednocześnie znaleźć kilka mechanizmów, w wyniku których zanieczyszczone powietrze wpływa na pracę mózgu. Cząstki stałe, przyczyniają się do ekspresji genów, związanych z chorobami psychicznymi. Innymi słowy, ludzie którzy są genetycznie podatni na depresję i inne zaburzenia psychiczne, znacznie częściej rozwijają te problemy w zanieczyszczonym powietrzu.

 

 

Wykazano również, że narażenie na cząstki stałe zwiększa ryzyko zaburzeń neurodegeneracyjnych, potencjalnie związanych ze stanem zapalnym. Stan zapalny spowodowany zanieczyszczonym powietrzem wpływa na regulację nastroju, zwłaszcza w przypadku depresji. Ponadto neurotoksyczne działanie samego zanieczyszczonego powietrza niszczy sieci neuronowe, co również prowadzi do depresji. Tym samym, założenie że osoby mieszkające w regionach o zanieczyszczonym powietrzu znacznie częściej zapadają na depresję, zostało potwierdzone badaniami naukowymi.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj