Zapadalność na nowotwory wśród młodych ludzi na całym świecie wzrosła o 79% w ciągu 30 lat

Kategorie: 

Źródło: kadr z YouTube

Zdumiewający wzrost przypadków nowotworów wśród młodych ludzi powoduje, że eksperci zwracają uwagę na pilną potrzebę globalnego podejścia do badania tego zjawiska, profilaktyki i leczenia.

 

W opublikowanym niedawno badaniu w prestiżowym czasopiśmie BMJ Oncology, naukowcy zwrócili uwagę na zatrważający wzrost liczby nowych przypadków raka wśród osób poniżej 50. roku życia - aż o 79% w ciągu ostatnich 30 lat. To alarmujące odkrycie domaga się globalnego podejścia w celu opracowania skutecznych strategii zapobiegawczych, wczesnego wykrywania oraz indywidualizowanego leczenia młodych pacjentów z nowotworami.

 

Badanie Global Burden of Disease 2019 dostarczyło przekrojowych danych dotyczących 29 różnych typów nowotworów, zgromadzonych z 204 krajów i regionów. Dzięki analizie tych danych, badacze byli w stanie dokładnie oszacować roczną procentową zmianę w zakresie liczby nowych przypadków, zgonów, wyników zdrowotnych oraz czynników ryzyka nowotworów u osób w wieku 14-49 lat, na przestrzeni lat 1990-2019.

 

W samym tylko 2019 roku, u osób nieprzekraczających 50. roku życia, zdiagnozowano 1,82 miliona nowych przypadków raka, co stanowi wzrost o 79% w porównaniu do roku 1990. Również analiza podziału na typy nowotworów okazała się niepokojąca. Największy wzrost zachorowań zaobserwowano w przypadku raka piersi, raka tchawicy (nosowo-gardłowego) oraz raka prostaty, obalając powszechne przekonanie, że nowotwory z reguły dotykają starszych osób.

 

Równie niepokojące są dane związane ze śmiertelnością. Tylko w 2019 roku na różne typy nowotworów zmarło ponad milion osób poniżej 50. roku życia, co stanowi wzrost o niemal 28% w porównaniu do roku 1990. Wyższa śmiertelność obserwowana była przede wszystkim w przypadku nowotworów piersi, tchawicy, płuc, żołądka, jelit, nerek i jajnika.

 

Badanie zwróciło także uwagę na regionalne różnice w częstości występowania nowotworów wśród młodych dorosłych. W 2019 roku najwyższe wskaźniki zachorowań na raka we wczesnym stadium zaobserwowano w Ameryce Północnej, Australazji i Europie Zachodniej. Niepokojący wpływ miały również kraje o niskich i średnich dochodach, zwłaszcza Oceania, Europa Wschodnia i Azja Środkowa. W tych krajach stwierdzono, że wczesne formy raka mają większy wpływ na kobiety niż na mężczyzn, zarówno pod względem śmiertelności, jak i późniejszego złego stanu zdrowia.

 

Z obserwowanych trendów przez ostatnie trzydzieści lat, naukowcy prognozują, że do 2030 roku liczba nowych przypadków nowotworów we wczesnym stadium oraz zgonów z ich powodu na całym świecie wzrośnie odpowiednio o 31% i 21%. Ustalono także, że największe ryzyko dotyczy osób w wieku 40 lat.

 

W kontekście przedstawionych danych, eksperci z dziedziny onkologii podkreślają pilną potrzebę opracowania globalnej strategii. Takie podejście powinno z założenia obejmować profilaktykę, wczesną diagnostykę oraz leczenie dostosowane do potrzeb młodych pacjentów.

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj