Życie wśród przyrody zapewnia lepszą kondycją umysłową w podeszłym wieku

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Na stan naszych zdolności poznawczych w podeszłym wieku ma wpływ wiele czynników. Zalicza się do nich przede wszystkim zdrową dietę i regularny trening intelektu, ale także to, w jakim otoczeniu żyje się na co dzień. Naukowcy uważają, że szczególnie życie w otoczeniu przyrody pozwala na zachowanie bystrości umysłu w sędziwym wieku. Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym Environmental Health Perspectives.

 

 

Carmen de Keijzer, badaczka Instytutu Globalnego Zdrowia w Barcelonie, postanowiła monitorować kondycję umysłową ponad 6,5 tys. ludzi w wieku od 45 do 68 lat na przestrzeni dekady. W tym czasie oceniano sprawność werbalną, zdolność do wykonywania działań matematycznych, pamięć krótkotrwałą oraz elokwencję uczestników.

 

Zebrane dane wykazały, że w ciągu 10-letniej obserwacji spadek zdolności poznawczych u ludzi zamieszkujących zielone obszary był średnio o 4,6% mniejszy, niż u uczestników żyjących w miastach. Co jeszcze ciekawsze, ustalono, że miejsce zamieszkania najsilniej wpływa na umysł kobiet.

Różnica może wydawać się niewielka, ale biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa i coraz dłuższe życie ludzi, nawet 4,6% może nieść istotną zmianę. Naukowcy planują ustalić podczas przyszłych badań, co dokładnie w naturalnym środowisku tak pozytywnie wpływa na nasz stan zdrowia.

 

Badacze są zdania, że otoczenie przyrody przede wszystkim gwarantuje ludziom więcej szczęścia, a także większą skłonność do wykonywania aktywności fizycznej. Dodatkowo wymienia się również eliminację czynników szkodliwych, takich jak zanieczyszczone powietrze oraz hałas. W konsekwencji  coraz więcej ludzi osiedla się poza miastem, nawet kosztem codziennych dojazdów do pracy.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj