Grudzień 2023

​Worki i pojemniki na odpady medyczne – Poradnik

Odpady medyczne, to specyficzna grupa odpadów, która wymaga osobliwego podejścia do segregacji. Polskie ustawodawstwo nakłada na podmioty generujące tego typu śmieci restrykcyjne obowiązki. Odpady medyczne gromadzi się w specjalnych workach lub pojemnikach najczęściej w kolorach czerwonych lub żółtych. Jednak ta zasada to dopiero wierzchołek góry lodowej przepisów w tym zakresie.

 

​Jakie pojemniki i worki na odpady medyczne?

Do magazynowania odpadów medycznych nie wystarczą zwykłe worki na śmieci. Aby prowadzić proces segregacji zgodnie ze sztuką i przepisami, firmy generujące tego typu śmieci powinny być wyposażone w specjalistyczne wyposażenie.

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi można przeczytać, że worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej albo pojemniki wielokrotnego użycia muszą być wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych. Tego typu produkty można znaleźć w sklepie TPO o różnych pojemnościach.

Ponadto worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach jednorazowego lub wielokrotnego użycia w sposób umożliwiający uniknięcia zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem.

​Odpady medyczne – pojemniki i worki żółte

W żółtych workach lub pojemnikach należy umieszczać odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, o kodach 18 01 06*, 18 01 08 i 18 01 10, z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach.

​Odpady medyczne – pojemniki i worki czerwone

W czerwonych workach lub pojemnikach należy umieszczać odpady medyczne zakaźne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80 i 18 01 82, z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach.

​Odpady medyczne – pojemniki i worki innego koloru

W workach lub pojemnikach o kolorach innych niż żółte i czerwone należy umieszczać odpady medyczne inne niż niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81.

Odpady o ostrych końcach i krawędziach, czyli wszelkiego rodzaju zużyte igły, ostrza, czy pilniki należy umieścić w specjalnym pojemniku o twardych ściankach, który zapobiega przekłuciu lub przebiciu.

​Zapełnianie i uszkodzenie worka na odpady medyczne

W ww. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w § 4 można również odnaleźć informacje dotyczące objętości zapełniania pojemników oraz worków, a także postępowania w przypadku uszkodzenia opakowania.

  1. Pojemniki lub worki na odpady medyczne zapełnia się co najwyżej do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia.

  2. Pojemniki lub worki na odpady medyczne wymienia się tak często, jak pozwalają na to warunki przechowywania oraz właściwości odpadów medycznych w nich gromadzonych, nie rzadziej niż co 72 godziny.

  3. W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka na odpady medyczne, umieszcza się go w całości w innym większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku spełniającym te same wymagania.

​Opisanie worków na odpady medyczne

Opis worków i pojemników na odpady medyczne jest niezbędny dla prawidłowego zarządzania tymi odpadami. Oznaczenie powinno obejmować takie informacje jak:

  • kod odpadów medycznych w nich przechowywanych,

  • nazwę wytwórcy odpadów medycznych,

  • numer REGON wytwórcy odpadów medycznych,

  • numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

  • datę i godzinę rozpoczęcia użytkowania worka lub pojemnika,

  • datę i godzinę zamknięcia worka lub pojemnika.

Podsumowując, worki i pojemniki na odpady medyczne powinny być wytrzymałe, odporne na wilgoć i środki chemiczne. Czerwone worki są przeznaczone dla odpadów medycznych zakaźnych, a żółte dla odpadów medycznych niebezpiecznych, innych niż zakaźne. Ponadto worki i pojemniki na odpady medyczne powinny być odpowiednio oznaczone, a także właściwie magazynowane w specjalnie przygotowanych do tego pomieszczeniach.

Prawidłowe postępowanie z odpadami medycznymi jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także kwestią etyki i odpowiedzialności społecznej. Dlatego każdy podmiot generujący lub zajmujący się obsługą odpadów medycznych powinien dokładnie znać przepisy wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.