Marzec 2024

Tradycyjna medycyna chińska może zmniejszyć liczbę hospitalizacji i zgonów z powodu niewydolności serca

Wyniki nowego badania pokazują, że Qiliqianxin, tradycyjna chińska mieszanka ziół, jest bardzo skuteczna w zmniejszaniu liczby hospitalizacji z powodu niewydolności serca i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia. Podczas ESC 2023 zaprezentowano wyniki dużego badania klinicznego, podkreślając znaczący wpływ tego tradycyjnego chińskiego leku na zdrowie serca.

 

Qiliqianxin składa się z mieszanki 11 różnych ziół, z których każde ma swoje silne właściwości lecznicze. Poprzednie badania wykazały, że cylicyangzyna w połączeniu ze standardowym leczeniem niewydolności serca może zmniejszać stężenie N-końcowego peptydu natriuretycznego typu pro-B (NT-proBNP) i łagodzić objawy niewydolności serca u pacjentów ze zmniejszoną frakcją wyrzutową (HFrEF). Ponadto badania przedkliniczne wykazały jego zdolność do zmniejszania zwłóknienia mięśnia sercowego i przebudowy serca.

 

Badanie QUEST , przeprowadzone w 133 szpitalach w Chinach kontynentalnych i SAR w Hongkongu, miało na celu kompleksową ocenę skuteczności i bezpieczeństwa qiliqiangxin u pacjentów z HFRS. Do badania włączono dorosłych pacjentów z frakcją wyrzutową lewej komory wynoszącą 40% lub mniej i poziomem NT-proBNP wynoszącym 450 pg/ml lub wyższym. Pacjenci ci otrzymywali stałą terapię podstawową przez co najmniej dwa tygodnie przed przystąpieniem do badania.

 

Do analizy włączono 3110 pacjentów, z których połowa otrzymywała cylicyngsynę, a druga połowa placebo jako dodatek do standardowych leków stosowanych w leczeniu przewlekłej niewydolności serca. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była ponowna hospitalizacja z powodu nasilenia niewydolności serca i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.

 

Wyniki średniego okresu obserwacji wynoszącego 18,3 miesiąca wykazały znaczną redukcję pierwszorzędowego punktu końcowego wśród pacjentów leczonych cyliciangsyną. Tylko 25,02% pacjentów w grupie otrzymującej cilicyangsynę osiągnęło pierwszorzędowy punkt końcowy w porównaniu z 30,03% w grupie placebo. Odpowiada to współczynnikowi ryzyka wynoszącemu 0,78, co wskazuje na zmniejszenie o 22% ryzyka hospitalizacji lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów przyjmujących cylicyngsynę.

 

Dalsza analiza wykazała, że ​​ten korzystny efekt zaobserwowano w różnych podgrupach, w tym w różnych grupach wiekowych i poziomach NT-proBNP. Obserwowano to również u pacjentów z inhibitorami receptora angiotensyny/nefrylizyny (ACEI) lub bez nich. Wyniki te wskazują na szerokie zastosowanie i potencjalne korzyści ciliciangsyny u szerokiego grona pacjentów z niewydolnością serca.

 

Oprócz pierwszorzędowego punktu końcowego badanie wykazało również, że cylicyangzyna powodowała większe zmniejszenie stężenia NT-proBNP w surowicy w porównaniu z grupą placebo. To dodatkowo potwierdza wyniki poprzedniego badania pilotażowego i podkreśla korzystny wpływ ciliciangsyny na zdrowie serca.

 

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki tego dużego badania klinicznego wykazują znaczny potencjał cylicyngzyny jako bezpiecznego i skutecznego leczenia niewydolności serca. Jego zdolność do zmniejszania liczby hospitalizacji i zgonów z powodu chorób układu krążenia daje nadzieję milionom pacjentów na całym świecie. Integrując tradycyjną medycynę chińską z nowoczesną praktyką opieki zdrowotnej, możemy otworzyć nowe możliwości leczenia i zarządzania chorobami serca.

Powrót paraliżującego wirusa EV-D68 - koszmar amerykańskich lekarzy w 2024 roku

Amerykańscy lekarze obawiają się ponownego pojawienia się paraliżującego wirusa EV-D68 w 2024 roku W ostatniej dekadzie Stany Zjednoczone doświadczyły kilku epidemii paraliżującego enterowirusa EV-D68, który dotyka przede wszystkim zdrowe dzieci. Choroba ta charakteryzuje się nagłym osłabieniem kończyn, a około połowa pacjentów wymaga intensywnej terapii, a nawet mechanicznej wentylacji płuc.

 

W niektórych przypadkach paraliż może mieć charakter trwały. Epidemie tego wirusa pojawiają się w USA mniej więcej co dwa lata, a kolejna fala zachorowań jest spodziewana w 2024 roku. Pierwsze doniesienia o masowych zachorowaniach na paraliżujący enterowirus pojawiły się w Stanach Zjednoczonych około 10 lat temu. Setki dzieci, które wcześniej nie miały żadnych problemów zdrowotnych, nagle zaczęły cierpieć na osłabienie kończyn.

 

Około połowa z nich wymagała intensywnej opieki medycznej, a w przypadku jednej czwórki konieczna była mechaniczna wentylacja płuc. U niektórych pacjentów paraliż okazał się być trwały. Lekarze powiązali te objawy z jednym ze szczepów enterowirusa, EV-D68, który jest spokrewniony z wirusem polio, odpowiedzialnym za paraliż i niewydolność oddechową u dzieci kilkadziesiąt lat temu. W kolejnych latach epidemie EV-D68 powtarzały się regularnie.

 

W 2014 roku odnotowano 120 przypadków zakażenia, w 2016 - 153, a w 2018 - 238. Jednak w 2020 roku nie odnotowano gwałtownego wzrostu zachorowań, co prawdopodobnie związane było z bardziej rygorystycznym przestrzeganiem środków zapobiegających infekcjom wirusowym w czasie pandemii COVID-19, takich jak kwarantanna, noszenie maseczek czy praca zdalna.

 

W 2022 roku zarejestrowano 47 przypadków zakażenia EV-D68, co było mniejszą liczbą niż oczekiwano. Naukowcy nie są pewni, co spowodowało ten spadek zachorowań - może to być związane z nowymi mutacjami wirusa lub nabyciem odporności przez dzieci. Niemniej jednak lekarze obawiają się, że w 2024 roku może nastąpić kolejna epidemia paraliżującego enterowirusa. Modelowanie epidemiologiczne wskazuje, że będzie ona mniej intensywna niż w 2022 roku, ale nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia dzieci w Stanach Zjednoczonych. 

Rewolucyjna jednodawkowa szczepionka wziewna kluczem do walki z infekcjami dróg oddechowych

Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk dokonali przełomowego odkrycia w dziedzinie technologii szczepionek. Opracowali oni innowacyjną, jednodawkową szczepionkę wziewną, która skutecznie blokuje infekcje dróg oddechowych. Ta nowa technologia jest szczególnie korzystna dla obszarów o ograniczonej infrastrukturze chłodniczej, co czyni ją znaczącym postępem w dziedzinie szczepionek.

 

Pomimo znacznego postępu w opracowywaniu szczepionek przeciwko chorobom zakaźnym układu oddechowego, wciąż istnieją wyzwania, którym należy sprostać. Większość dostępnych szczepionek podawana jest w formie iniekcji domięśniowych, co wywołuje głównie humoralną odpowiedź immunologiczną. Jednakże ta metoda nie pozwala na wywołanie śluzówkowej odpowiedzi immunologicznej, która jest kluczowa dla stworzenia solidnej bariery odporności w drogach oddechowych.

 

Ponadto adiuwanty stosowane w obecnych szczepionkach okazują się nieskuteczne w zwalczaniu szybko mutujących wirusów i nie mogą indukować komórkowej odpowiedzi immunologicznej. Dodatkowo, szczepionki w formie płynnej wymagają rygorystycznych warunków przechowywania w niskiej temperaturze, a wielokrotne dawki potrzebne do pełnego zaszczepienia mogą mieć wpływ na ogólny wskaźnik wyszczepialności.

 

Aby przezwyciężyć te trudności, naukowcy z Instytutu Inżynierii Procesowej (IPE) Chińskiej Akademii Nauk opracowali nową koncepcję podawania szczepionki. Stworzyli oni platformę jednodawkowej szczepionki wziewnej w postaci suchego proszku, wykorzystując struktury warstwowe nanomikrokompozytów. Ta platforma została z powodzeniem utworzona w laboratorium i wykazała skuteczność w blokowaniu infekcji wirusowych dróg oddechowych oraz w transporcie wirusa na modelach zwierzęcych.

 

Jednodawkowa szczepionka wziewna w formie suchego proszku opiera się na biodegradowalnych mikrosferach i nanocząsteczkach białkowych. Powierzchnia tych nanocząstek może jednocześnie prezentować wiele antygenów, wywołując szerokopasmową odpowiedź immunologiczną i poszerzając zakres ochrony szczepionki. Ta unikalna struktura umożliwia również skuteczne dostarczenie szczepionki do płuc, co prowadzi do silnej odpowiedzi immunologicznej.

 

Ta innowacyjna platforma szczepionek oferuje wiele zalet w porównaniu z istniejącymi podejściami. Umożliwia ona szybkie i wygodne opracowanie innych szczepionek przeciwko wirusom układu oddechowego ze względu na elastyczność prezentacji antygenu. Pojedyncza dawka wziewna eliminuje potrzebę wielokrotnych wstrzyknięć i zmniejsza wpływ na ogólny wskaźnik wyszczepialności. Dodatkowo, stabilność szczepionki w temperaturze pokojowej sprawia, że nadaje się ona do stosowania w obszarach o ograniczonej możliwości chłodzenia.

 

Zespół naukowców, w skład którego wchodzą profesor Wei Wei, profesor MA Guanghui z Państwowego Kluczowego Laboratorium Inżynierii Biochemicznej IPE oraz profesor Henliang Wang i profesor Li Zhu z Państwowego Kluczowego Laboratorium Patogenów i Obrony Biologicznej, opracował tę rewolucyjną platformę szczepionek. Ich interdyscyplinarne podejście i innowacyjne koncepcje badawcze otworzyły drogę do bezpieczniejszych i skuteczniejszych szczepionek przeciwko infekcjom dróg oddechowych.

 

Według profesora Wei Wei, "Ta platforma jest bardzo obiecująca w zakresie zwalczania przyszłych, pojawiających się i epidemicznych chorób zakaźnych". Ta jednodawkowa szczepionka wziewna może zrewolucjonizować technologię szczepionek i mieć znaczący wpływ na zdrowie na całym świecie.