Czy zwierzęta gospodarskie mogą być niebezpieczne dla zdrowia?

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

W Holandii przeprowadzono badania na temat dużych gospodarstw hodowlanych, które są często zlokalizowane w pobliżu gęsto zaludnionych obszarów. Powszechnie uważa się, że rolnicy cieszą się dobrym zdrowiem, jednak istnieją nowe dowody naukowe, które wskazują na problemy zdrowotne wynikające bezpośrednio z bycia rolnikiem lub mieszkańcem obszaru w pobliżu gospodarstwa rolnego.

 

Zagrożeniem dla ludzi mieszkających na wsi mają być przede wszystkim choroby zakaźne, które są przenoszone ze zwierząt na ludzi. Należą do nich przede wszystkim salmonella oraz campylobacter. Niektórzy są także zaniepokojeni opornymi na antybiotyki bakteriami, obecnymi w produktach mlecznych.

 

Jednym z poważniejszych zagrożeń dla zdrowia wielu osób żyjących w pobliżu gospodarstw rolnych jest wdychanie powietrza zanieczyszczonego przez gospodarstwo. Hodowla drobiu oraz trzody chlewnej tworzy dużą ilość pyłu, który składa się z piór, słomy, paszy dla zwierząt, cząsteczek skóry oraz sierści zwierząt. Pył może być zanieczyszczony bakteriami i wirusami, które jednak w większości przypadków są bezpieczne dla ludzi.

Gospodarstwa rolne emitują także mieszaninę gazów, takich jak amoniak – drażniący gaz, który jest tworzony przez enzymy obecne w odpadach zwierzęcych. Długoterminowe narażenie na te czynniki może powodować przewlekłe schorzenia układu oddechowego.

 

Niemniej jednak rolnicy to ludzie, którzy w wieku produkcyjnym (16-65 lat) cieszą się stosunkowo dobrym zdrowiem ze względu na ich zdrowy styl życia. Co więcej, kontakt ze zwierzętami w dzieciństwie wytwarza u takich ludzi odporność, na przykład na bakterie, które powodują gorączkę Q. Poważne zagrożenie, o którym informują badania, może powstawać dla nowych mieszkańców gospodarstw rolnych, szczególnie dzieci i osób starszych, a także ludzi przewlekle chorujących.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Skomentuj