Remdesivir to najsilniejszy z istniejących leków do walki z koronawirusem

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Wygląda na to, że najskuteczniejszymi terapiami przeciwko trwającej obecnie epidemii będą te bezpośrednio ukierunkowane na SARS-CoV-2, takie jak remdesiwir i tilaron. Lista potencjalnych terapii przeciwko tej epidemii, została opublikowana w czasopiśmie naukowym Antimicrobial Agents and Chemoteraphy.

Autorzy artykułu na temat wszystkich potencjalnych leków i szczepionek przeciwko COVID-19 ujawnili, że wierzą, że najskuteczniejsze leki terapeutyczne będą bezpośrednio atakować wirusa SARS-CoV-2. Inne podejścia wymienione w ich przeglądzie obejmują blokowanie dostępu SARS-CoV-2 do komórek, zakłócanie replikacji wirusów, środki przeciwwirusowe, szczepionki i tłumienie nadaktywnej odpowiedzi immunologicznej.


Według autorów, SARS-CoV-2 jest mocno zakaźliwy, ponieważ białka Spike(S) na powierzchni wirusa wiążą się wyjątkowo skutecznie z enzymem konwertującym angiotensynę 2(ACE2) na powierzchni komórek ludzkich. Warto wspomnieć, że badanie kliniczne wykorzysutjące ten fakt jest już w toku. Sprawdza ono czy przekształcony ACE2 może działać jako wabik, wiążąc białka S i zapobiegając infekowaniu komórek przez SARS-CoV-2 u pacjentów w ciężkim stanie.


W artykule sugeruje się, że najbardziej obiecującym środkiem przeciw wirusowi COVID-19 jest remdesivir. Specyfik zostaje włączony do wirusowego RNA i zapobiega jego syntezie, co zatrzymuje replikację wirusa. Remdesivir hamował replikację SARS-CoV-2 w badaniach laboratoryjnych i był testowany u jednego pacjenta z COVID-19 w USA. Objawy pacjenta uległy poprawie po dożylnym podaniu remdesiviru; jednak przed zatwierdzeniem leku do użycia wymagane są dodatkowe dane kliniczne.

 


Innym lekiem przeciwwirusowym o szerokim spektrum działania jes Tilaron, który może być skuteczny również przeciwko SARS-CoV-2. Syntetyczna cząsteczka jest stosowana w niektórych krajach, w tym w Rosji i krajach sąsiadujących, do leczenia kilku wirusów, w tym ostrej infekcji wirusowej dróg oddechowych, grypy i zapalenia wątroby. Według autorów kolejną obecnie badaną opcją leczenia jest transfuzja krwi od uzdrowionego pacjenta który ma przeciwciała na COVID-19 do osoby z aktywną infekcją wirusową. Stosowano to przede wszystkim u pacjentów w stanie krytycznym. Obecnie brakuje jednak danych, które potwierdzałyby skuteczność tej metody. W międzyczasie trwa kilka badań klinicznych dotyczących jej skuteczności i bezpieczeństwa w stosunku do COVID-19.

 

W przeglądzie wymieniono ponad 15 kandydatów na szczepionki opracowywane na całym świecie, z różnymi podejściami do ich projektowania. Autorzy sugerują, ​​wprowadzenie ich na rynek zajmie około 12 do 18 miesięcy co stanowi zdecydowanie zbyt długi czas biorąc pod uwagę obecną sytuacje na świecie.

Ocena: 

3
Średnio: 3 (1 vote)

Skomentuj