Wzrasta antybiotykoodporność u zwierząt hodowanych na mięso

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Naukowcy odkryli niepokojące zjawisko rosnącej antybiotykoodporności zwierząt hodowanych w krajach o niskiej i średniej zamożności. Według danych w ciągu ostatnich 20 lat odporność bydła na antybiotyki uległa podwojeniu. Tendencja ta może mieć poważny wpływ na zdrowie osób spożywających pokarmy pochodzenia zwierzęcego.

Bakterie wykazują rosnące zdolności adaptacyjne do nieprzyjaznych warunków, coraz lepiej opierając się działaniu dotychczas stosowanych antybiotyków. Zjawisko to jest tak samo niebezpieczne dla ludzi, jak i dla zwierząt, także tych, które stanowią nasze źródło pokarmu – świń, bydła oraz drobiu.

 

Badania wykazały, że większość hodowców leczy zwierzęta przeznaczone na ubój tymi samymi antybiotykami, którymi leczy się ludzi. Naukowcy są zdania, że spożywając nafaszerowane lekami mięso, sami możemy doświadczyć późniejszych problemów w leczeniu chorób zakaźnych, szczególnie tych dotyczących układu oddechowego.

 

Aż 73% wszystkich antybiotyków jest wykorzystywane w leczeniu zwierząt hodowlanych. Produkcja mięsa stale rośnie, także w krajach o niższych dochodach. Na podstawie danych ustalono, że od 2000 roku produkcja mięsa w Afryce wzrosła o 68%, w Azji o 64%, a w Ameryce Południowej o 40%. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost liczby leków stosowanych przy hodowli zwierząt.

Przeanalizowano 901 badań epidemiologicznych, w których skupiono się na ewolucji szeroko rozpowszechnionych bakterii, takich jak Salmonella, Campylobacter, Staphylococcus czy Escherichia coli. Odkryto w ten sposób, że najsilniejsze przypadki oporności na leki występują u zwierząt hodowanych w Indiach oraz północno-wschodnich Chinach, tuż za nimi w Kenii, Urugwaju i Brazylii. Niestety, wiele z tych krajów to jednocześnie główni eksporterzy mięsa.

Hodowcy stosują takie ilości leków ze względu na opłakane warunki hodowlane zwierząt, a także po to, by stymulować je do jeszcze szybszego przybierania na wadze. Najczęściej wykorzystywane substancje to tetracyklina, sulfonamid czy penicylina – to właśnie przeciw nim bakterie rozwinęły największą odporność. W latach 2000-2018 liczba leków przeciwdrobnoustrojowych, na które uodporniły się bakterie atakujące bydło, wzrosła dwukrotnie. W przypadku kurczaków i świń oporność bakterii uległa potrojeniu.

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Skomentuj