Coraz więcej mieszkańców dużych miast choruje na psychozę

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Mieszkańcy gęsto zaludnionych miast posiadają znacznie wyższe ryzyko doświadczenia problemów psychicznych. Zdaniem psychologów, jest to związane ze stresem spowodowanym życiem w wielkim mieście.

 

Aż 62% 18-letnich mieszkańców gęsto zaludnionych dzielnic kryminalnych wielkich miast słyszy głosy w swoich głowach. Jednak młodzi ludzie są o 40% bardziej skłonni do szukania pomocy u specjalistów w związku ze swoimi epizodami psychozy.

 

Psychoza najczęściej objawia się głosami w głowie, a także przejawami paranoi. Naukowcy z Royal College of London są bardzo zaniepokojeni tymi statystykami. Planuje się stworzenie środków zapobiegawczych w celu zmniejszenia ryzyka psychozy wśród młodych ludzi.

 

Interwencja na wczesnym etapie w postaci terapii psychologicznej oraz wsparcie młodych ludzi pomoże w lepszym radzeniu sobie z doświadczanym stresem, redukując ryzyko wystąpienia psychozy oraz innych problemów umysłowych.

Psychoza dość często poprzedza równie poważne zaburzenia: ciężką depresję, zaburzenia afektywne dwubiegunowe oraz schizofrenię wraz z halucynacjami. Autorzy badań wymienili wiele powodów zwiększonego ryzyka psychozy u osób zamieszkujących duże miasta.

 

Główną przyczyną jest stała reakcja biologiczna organizmu na stres, który zakłóca aktywność dopaminy w mózgu. Prawie połowa powiązań między życiem w mieście a epizodami psychozy jest spowodowana czynnikami takimi jak brak zaufania i wsparcia między sąsiadami oraz wysoki poziom poczucia zagrożenia.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj