Optymiści żyją dłużej – i to zależy nie tylko od ich stylu życia

Kategorie: 

Źródło: Pixabay.com

Optymizm - oczekiwanie, że w życiu wszystko dobrze się ułoży - często kojarzy się z dobrym zdrowiem, a co za tym idzie z długowiecznością. Naukowcy znajdują coraz więcej dowodów na to, że „pozytywne” cechy psychologiczne (radosność, otwartość, życzliwość) wiążą się ze zmniejszonym ryzykiem chorób i śmierci.

I nie chodzi tylko o brak depresji czy innych problemów psychologicznych. Pozytywne cechy działają jako niezależne czynniki wpływające na zdrowie i samopoczucie.

 

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych postanowili wyjaśnić, czy optymizm przedłuża samo życie, czy też dobry stan zdrowia i brak złych nawyków są nadal związane z tym związkiem.

 

W badaniu przeanalizowano dane od 159 255 kobiet różnych ras. Ich średni wiek na początku badania wynosił 63 lata. Wyższy poziom optymizmu wiązał się z dłuższą oczekiwaną długością życia i większym prawdopodobieństwem dożycia do 90 roku życia. Jednocześnie pesymizm wiązał się z krótszą oczekiwaną długością życia.

 

Naukowcy odkryli, że związek między optymizmem a długowiecznością jest widoczny we wszystkich grupach rasowych i etnicznych.

 

Badacze stwierdzili najwyższy poziom optymizmu wśród białych kobiet o wysokim poziomie wykształcenia, bez poważnych problemów zdrowotnych w tym depresji i prowadzących nieco zdrowszy tryb życia niż inne. Jednocześnie wiek i stan cywilny nie wpływały istotnie na poziom optymizmu tych kobiet.

 

Wydaje się jasne, że kobiety z „dobrym życiem”, dobrym zdrowiem i bez złych nawyków będą żyć dłużej niż inne. Jednak stosując metody statystyczne, naukowcy odkryli, że czynniki związane ze stylem życia odpowiadają tylko za jedną czwartą związku między optymizmem a oczekiwaną długością życia.

 

Oznacza to, że pozostałe trzy czwarte to zasługa pozytywnego spojrzenia na życie. Chociaż optymizm jest częściowo dziedziczony, istnieją techniki psychologiczne, które pomagają zwiększyć poziom optymizmu u dorosłych.

 

Autorzy nowego artykułu mają nadzieję, że strategie „uczenia się optymizmu” mogą stać się nowym narzędziem dla osób zainteresowanych przedłużaniem życia.

 

Badanie zostało opublikowane w Journal of the American Geriatrics Society.

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj