Ekspozycja kobiet w ciąży na ftalany może powodować zaburzenia w rozwoju mowy dziecka

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Ekspozycja kobiet w ciąży na ftalany – substancje często używane m. in. w produktach do pielęgnacji ciała, czy zabawkach dziecięcych – może być związana z opóźnieniami w rozwoju mowy we wczesnym dzieciństwie. Badania zostały opublikowane w JAMA Pediatrics.

 

Ftalany dodaje się do tworzyw sztucznych w celu zwiększenia elastyczności, przejrzystości i trwałości. Są one używane w niezliczonych produktach codziennego użytku, ale mogą przedostawać się do środowiska, a nawet być wchłaniane przez skórę.

 

Niebezpieczne substancje były często odnajdywane w moczu, krwi oraz mleku matki, ale znaleziono je również w płynie owodniowym, co sugeruje, że mogą przenosić się do płodu przez łożysko.

Badaniem objęto 370 dzieci, które poddano badaniom językowym po ukończeniu 2 roku życia, a także których matki dostarczyły próbki moczu podczas ciąży. Słownictwo składające się z 50 słów lub mniej zostało sklasyfikowane jako opóźnienie w rozwoju mowy.

„Ftalany mogą być szkodliwe dla rozwijającego się płodu, co pokazuje potrzebę ściślejszej regulacji tych chemikaliów w codziennych produktach, z których korzystamy.” – powiedziała główna autorka badań, Emily Barrett.

Barrett potwierdziła, że stężenia dwóch konkretnych ftalanów, które często występują w PVC i płytkach podłogowych, były istotnie związane z opóźnieniami językowymi u dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Skomentuj