Naukowcy wyróżnili 4 typy osobowości. Którym z nich jesteś?

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Wszyscy jesteśmy wyjątkowi i niepowtarzalni, prawda? Otóż, według naukowców, niekoniecznie. Zgodnie z nowym badaniem opublikowanym w czasopiśmie Nature Human Behavior, wszyscy możemy zostać przypisani do jednej z czterech grup osobowościowych. Jak to możliwe?

 

Naukowcy z Uniwersytetu Northwestern zgromadzili imponującą próbę badawczą 1,5 mln ludzi, którzy odpowiadali poprzez Internet na wcześniej przygotowane kwestionariusze na temat cech osobowych. Było to dotychczas największe tego typu badanie.

 

Wykorzystano 5 dobrze znanych cech charakteru, tak zwanej „wielkiej piątki”, do oceny osobowości konkretnego człowieka. O jakich cechach mowa? Jest to:

- ekstrawersja – odpowiadająca osobom towarzyskim, rozmownym i dominującym,

- neurotyzm – predysponujący do odczuwania wzmożonych negatywnych emocji,

- otwartość na doświadczenia – docenianie nowych pomysłów, wartości oraz zachowań,

- ugodowość – skłonność do szukania porozumienia z innymi ludźmi i godzenia się z nimi

- sumienność – bycie ostrożnym, punktualnym i pracowitym.

W nowym badaniu początkowo naukowcom udało się zaklasyfikować ludzi do 16 grup osobowościowych, jednak po odpowiednim uogólnieniu niektórych cech, ostatecznie uzyskano 4 grupy, czyli o 1 mniej niż poprzednio.

 

Tym razem nazwy mogą nieco zaskakiwać. Pierwsza z grup zyskała przydomek „przeciętnej” i, co nie jest aż takie zaskakujące, odpowiada jej znaczna większość naszej populacji. Co w takim razie charakteryzuje osoby o przeciętnej osobowości? Są one dość ekstrawertyczne i neurotyczne, przy czym umiarkowanie ugodowe i sumienne. Zwykle jednak przeciętne osoby nie są zbyt otwarte na nowe doświadczenia.

 

Kolejna grupa została nazwana „skrytą”. Są wśród niej osoby nieco bardziej introwertyczne, które nie są ani otwarte, ani specjalnie neurotyczne. Takie osoby są jednocześnie całkiem miłe, sumienne i stabilne emocjonalnie.

 

Trzecia grupa, tzw. „modele ról”, to osoby jednocześnie neurotyczne i ekstrawertyczne, miłe, otwarte i sumienne. W czwartej grupie o nazwie „skupiający się na sobie” znalazły się osoby wyjątkowo ekstrawertyczne, jednak mniej otwarte, ugodowe oraz sumienne.

 

Naukowcy zwracają przy tym wszystkim uwagę, że nasze osobowości rozwijają się wraz z wiekiem i możemy przeskakiwać z jednej grupy do drugiej na tle życiowych przemian i zdarzeń. Co ciekawe, zwykle na starość zmieniamy się „na lepsze”.

 

Ocena: 

1
Średnio: 1 (1 vote)

Skomentuj